Lukijoilta: Psykiatrisen hoidon tilanne huononemassa edelleen Vaasassa

Mitäköhän ihmiset, jotka tekevät päätöksiä koskien psykiatrista hoitoa Vaasan sairaanhoitopiirissä oikein ajattelevat?

Useita osastoja on suljettu, kuten psykogeriatrinen osasto. Nyt iäkkäämpiä potilaita hoidetaan akuuttipsykiatrian osastolla. Henkilökunnalla on täysi työ ehtiä heitä hoitaa, koska he ovat usein monisairaita ja sairastavat esimerkiksi dementiaa. He voivat olla rauhattomia ja myös väkivaltaisia, sekä hoitajia että muita potilaita kohtaan.

Joissakin vuoroissa on pahimmillaan vain 4 hoitajaa ja näistä 2–3 voi joutua keskittymään iäkkäiden potilaiden hoitamiseen ja rauhoitteluun. Näin ollen muut potilaat, jotka ovat osastolla vaikean masennuksen, ahdistuksen ym. takia eivät saa sitä tukea ja hoitoa, jota tarvitsisivat.

Hoitajat eivät ehdi jutella tai käydä pihalla potilaiden kanssa, jotka eivät voi itsenäisesti ulkoilla. Osastolla on usein rauhatonta, mikä on raskasta potilaille, joilla on vaikea masennus ja ahdistusta. Monet potilaat eristäytyvät omiin huoneisiinsa koko päiväksi ja joutuvat ottamaan ahdistusta lievittävää lääkitystä, jotta ylipäätään pystyvät olemaan osastolla.

Syömishäiriöosasto, joka on toiminut päiväosastona, on myös sulkemisuhan alla. Onko tarkoitus, että myös nämä potilaat otetaan akuuttipsykiatrisille osastoille?

Sekä iäkkäät potilaat, että syömishäiriöpotilaat tarvitsevat erityishoitoa, jota ei välttämättä löydy akuuttipsykiatrisilta osastoilta. Riskinä on, että loppupeleissä kukaan ei saa sellaista hoitoa, jota tarvitsee, koska henkilökunnalla ei ole taitoa tai resursseja antaa tukea ja hoitoa kaikille.

Toinen ongelma on, että potilaspaikkoja on liian vähän. Potilaita uloskirjoitetaan usein liian nopeasti, ennen kuin ovat saaneet tarvittavan avun. Monet ovat niin epätoivoisia, että yrittävät riistää henkensä (ja jotkut onnistuvatkin siinä).

Avopuolen hoito ei aina ole riittävä, vaan tarvitaan enemmän osastopaikkoja.

Psykiatrisen hoidon siirtyminen Hietalahteen on myös asia, joka voidaan kyseenalaistaa.

Huutoniemen rauhallinen ja hieno puistoalue on sekä potilaiden että henkilökunnan mieleen. Siellä ei ole juurikaan liikennettä tai ulkopuolisia ihmisiä, mikä on erittäin tärkeää potilaan paranemisen kannalta.

Mutta miten tämä onnistuu sen jälkeen, kun psykiatria on siirretty somaattisen sairaalaan viereen? Sieltä ei löydä vastaavaa rauhallista paikkaa. Siellä on paljon liikennettä ja ihmisiä, sekä sairaala-alueella että lähialueilla. Tämä johtanee siihen, että potilaat mieluummin pysyvät sisällä osastolla.

Psyykkisesti huonovointisena ei jaksa ylimääräistä hälinää ja myös pelko siitä, että törmää tuttuihin, jotka käyvät somaattisella puolella voi estää ulkoilun. Valitettavasti psyykkiset sairaudet ovat edelleen leimaavia ja moni ei halua, että muut ihmiset saavat tietää, että on psykiatrisessa hoidossa.

On myös järkyttävää, miten osa hoitajista käyttäytyy. Potilaista on puhuttu epäasiallisesti ja avoimesti, niin, että muut potilaat ovat tämän voineet kuulla ja nähdä. Tällainen käytös on epäammattimaista eikä saisi tapahtua! Mikäli potilaista pitää puhua, niin se on tehtävä neljän seinän sisällä henkilökunnan kesken.

Yleisessä tiedossaon, että Vaasan sairaanhoitopiirissä on pula psykiatreista. Nyt kesällä kaksi kandia on hoitanut yhtä osastoa. Heillä on ollut kokeneempien lääkäreiden tuki, mutta ovat joutuneet hyväksyttämään periaatteessa kaikki päätökset ja tämä taas on hidastanut hoitoa.

Samanaikaisesti meidän on annettava kiitosta suurelle osalle henkilökunnasta, joka todellakin tekee parastaan tässä vaikeassa tilanteessa!

3 potilasta kesällä 2021

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä

Kommentoi