Lukijoilta: Pula osaajista vai palkanmaksuhalusta?

Suomessa on käynnissä julkinen keskustelu osaajapulasta. Julkisuudessa olevien viestien perusteella voisi ajatella, että vähän jokaisella alalla on pulaa työvoimasta ja että tilanteelle on siksi pikaisesti tehtävä jotain.

Ensinnäkin on hyvä huomata, että Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen mukaan Suomessa jäi viime vuonna 58 000 työpaikkaa täyttämättä, koska sopivaa henkilöä ei löytynyt. Näistä yli 30 000 oli sote-sektorilla. Yli puolet kohtaanto-ongelmasta koskee siis vain tätä yhtä sektoria. Tämä on ristiriidassa julkisen keskustelun kanssa.

Toisekseen on hyvä huomata, että kun jostakin hyödykkeestä – tässä tapauksessa osaajista – on pulaa, pitäisi niiden hinnan nousta. Tällaista palkkojen kehitystä ei kuitenkaan ole koulutettujen keskuudessa havaittu. Monella alalla palkkojen kehitys on ollut kohtuullista, mutta mitään rakettimaista nousua ei ole nähty. Eli pula koulutetusta työvoimasta ei ole niin kova, että haluttaisiin laajamittaisesti hinnalla kilpailla työvoiman saannista.

Pula onkin ilmeisesti työvoimasta, joka olisi valmis töihin sillä hinnalla minkä yritys haluaa maksaa eikä halua tuon hinnan kasvattamiseen tunnu olevan.

Insinööriliiton laskemien mukaan valmistuvien insinöörien määrän pitäisi nykyisellään riittää korvaamaan työvoimasta poistuvat insinöörit. Pulaa voi syntyä vain, jos työvoiman tarve kasvaa voimakkaasti eli syntyy runsas määrä uusia työllistäviä yrityksiä tai iso osa nykyisistä kasvaa voimakkaasti.

Pula osaavista insinööreistä onkin siis ala- ja aluekohtaista. Tähän vastataan parhaiten muunto- ja täydennyskoulutuksen keinoin, jolloin näille aloille saadaan koulutettua nopeammin ja tehokkaammin osaavaa työvoimaa.

Tutkintokoulutuksen lisääminen on hidas ja tehoton keino vastata kapeikkoihin. Jo senkin takia, että lukujen valossa näyttää siltä, että tällä hetkellä ei löydy nykyistä enempää sellaisia opiskelijoita, jotka myös saavat tutkinnon suoritettua.

On tärkeää keskustella työvoiman riittävyydestä. Yritykset, jotka eivät saa tarvitsemiaan osaajia palkattua, ovat hankalassa asemassa. Mutta täytyy muistaa keskustella oikeasta asiasta. Korkeakoulutettujen osaajien kohdalla tuntuu siltä, että pula on palkanmaksuhalusta tai kyvystä, eikä niinkään mahdollisuudesta löytää osaajia. Koulutuksessa täytyy käyttää täsmällisiä ja tehokkaita keinoja, tutkintokoulutuksen kasvattamisen sijaan.

Johanna Torvela

puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry.

Hannu Toivola

puheenjohtaja

Merenkurkun Insinöörit ry.

Pasi Herronen

puheenjohtaja

Kokkolan seudun Insinöörit ry.

Kommentoi