Lukijoilta: Pyhä susi

Honkakylässä iltapisulla olleen Andy-koiran kimppuun hyökänneelle piha-alueita kiertävälle sudelle haettiin neljän metsästysseuran yhteistyöllä kaato-lupaa. Kuten jo uutisoitiin, niin lupa evättiin.

Riistakeskus perustelee päätöstään mm. talouteen liittyvillä seikoilla, vaikka hakija ei ole missään vaiheessa arvottanut yksityistä omaisuutta tai suden arvoa. Lupahakemuksessa on rasti ruudussa yleinen turvallisuus, ei kohdassa taloudelliset vahingot, eikä ole hakijan tehtävä arvioida lemmikkien hintoja. Lisäksi perusteluina on muut toimenpiteet.

Viitaten eläimen karkottamiseen, mihin suuntaan eläin tulisi karkottaa? Joka puolella on asutusta yhtä lailla, joten karkotus tarkoittaa vain ongelman siirtämistä muiden käsiin.

Viranomaisen tulkintaa suotuisan suojelun tasosta ei voida pitää kansalaisten kannalta kohtuullisena, koska suden kannanhoitosuunnitelman (MMM) mukaan ongelmayksilöt tulee poistaa aina ja viipymättä.

Kannanhoitosuunnitelmassa on kuvattu hyödyt oikea-aikaisten ja kohdistettujen poikkeuslupien osalle, jolla varmistetaan, ettei susikantaan muodostu paitsi liian kesyjä, mutta myöskään ihmisasutuksen keskeltä ruokaa saalistavia populaatioita, jotka lopulta uhkaavat koko paikallista susikantaa konfliktien kasvaessa.

Hakijat ovat valittaneet päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Riistakeskus on itsekin hankalassa tilanteessa asian suhteen.

Sen on noudatettava suden kanta-arviota ja suotuisan suojelun taso myös määrittelee heidän toimiaan. Nämä kaksi edellä mainittua eivät ole riistakeskuksen käsissä vaan Luken (luonnonvarakeskus).

Metsästäjät ovat vapaaehtoisvoimin useana vuonna tehneet yhtäaikaisen jälkilaskennan omilla alueillaan jonka tulokset on Luke myös joka vuosi katsonut ylen ja ilmoittanut, että ei pidä paikkaansa ja väärin laskettu. Heidän oma kanta-arvionsa perustuu pääosin laskennalliseen kaavaan, mitä nyt pidän vähintään epäluotettavana, jos vertaa metsästäjien laskutapaan, joka kuitenkin perustuu oikeisiin havaintoihin.

Yleensäkin on absurdia, että suden tämän hetkisen kannan, kanta-tavoitteen ja se, miten kanta lasketaan, määrittelee se taho, jolle on toimintansa kannalta etu siitä, että kanta on juuri sen kokoinen, mitä he haluavat sen olevan.

Esimerkkinä kannan arveltavuudesta käy sellainen seikka, että mikäli Luken kanta-arvio pitäisi paikkansa, niin viime vuoden aikana on pelkästään entisen Jalasjärven alueella jäänyt auton alle yksi prosentti koko Suomen susista. Itse pidän tätä maalaisjärjellä ajateltuna suht hulluna yhtälönä.

Pientä laastaria tämän hetkiseen avohaavaan on tässä kohtaa nyt piakkoin eduskunnan käsittelyyn tuleva suden kannanhoidollinen metsästys. Siinäkin taas päästään ongelman ytimeen... Kannan koon ja suotuisan suojelun rajan määrittää edellä mainittu taho eli Luke.

Tilanteen parantuminen vaatisi koko Suomen alueella nykyistä parempaa yhteistyötä kaikkien edellä mainittujen tahojen välillä. Metsästäjät ja riistanhoitoyhdistykset ovat kättä tarjonneet useamman kerran mutta se ei tunnu kelpaavan, vaan päinvastoin kaikki mitä yritetään tuoda esille, nollataan tylysti.

Suomen alati kasvava susikanta ei ole kenenkään etu. Ja jos/kun se iso vahinko tulee jossain vaiheessa tapahtumaan, kansalaiset tulevat vaatimaan vastuullisia eturiviin. Nouseeko silloin käsiä riistakeskuksen, Luken tai ylisuojelua ajavien järjestöjen riveistä virheiden merkiksi? Veikkaan ettei nouse...

Metsästäjille pyyntöni on, että kerätkää niitä suden jätöksiä ja käyttäkää Tassu-järjestelmää. Faktahan on se, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä tiedät, vaan sillä, mitä pystyt todistamaan.

Suden jätöksiä keräämällä saadaan fakta siitä, paljonko niitä eri yksilöitä alueella liikkuu, DNA kun ei valehtele. Tohmajärvellä tämän jo tajusivat ja viiden laumasta tulikin yhtäkkiä 19 suden porukka, voisi jopa lausua ,että suht huonosti laskettu...

Tassu-järjestelmän aktiivinen käyttö taasen on sitä tärkeää varmaksi todistettujen havaintojen kirjausta, koska niihin luvista päättäjät nojautuvat, kun päätöksiä tekevät. Jos ei ole merkintää, niin ei ole tapahtunutkaan mitään.

Ja ihan yleisesti kaikille. Jos suden näet sellaisessa paikassa, missä sen ei mielestäsi kuulu pyöriä tai pihaasi on ilmestynyt suden jäljet, soita 112 ja suurpeto-yhdyshenkilölle.

Viranomaisen paikalle saapuessa varmista myös, että asia kirjataan heidän järjestelmiinsä. Pointtina sama kuin edellä, ilman merkintää ei ole mitään tapahtunutkaan.

Jukka Tietäväinen

puheenjohtaja

Ilmajoen metsästysseura

Kommentoi