Lukijoilta: Pyhä yhdenvertaisuus

Vaasalainen aluetoimitsija Piia Yli-Heikkuri (sd.) avaa hyvin Ilkka-Pohjalaisessa ay-liikkeen ajattelua paikallisesta sopimisesta.

Hän osuu kuitenkin harhaan, kun lähtee arvelemaan minun tausta-ajatuksiani. Yli-Heikkurin mukaan haluan murentaa työehtosopimusten yleissitovuuden ja poistaa työehtojen vähimmäistason jopa palkkojen osalta.

Yrittäjät kannattaa minimipalkkalakia. Mielestämme minimipalkka kuuluu kaikille ja sen pitäisi olla sama alasta riippumatta.

Tässä olemme eri mieltä ay-liikkeen valtavirran kanssa. Sen mielestä on oikein, että minimipalkka on erilainen eri aloilla eikä minimipalkkasäätelyn tarvitse kuulua niille, jotka työskentelevät työehtosopimusjärjestelmän ulkopuolella olevissa yrityksissä.

Emme ole myöskään poistamassa yleissitovuutta vaan uudistamassa sitä.

Hyväksymme, että eri aloilla on minimiehdot, joiden alle ei saa paikallisesti sopia.

Mutta sitä emme hyväksy, että ihmiset ja yritykset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, ovatko liittojen jäseniä vai eivät.

Meille yhdenvertaisuus on pyhä asia. Siksi haluamme poistaa työlaeista ne noin 50 sopimisen kieltoa, jotka estävät työnantajaliittojen ulkopuolisia yrityksiä sopimasta oman henkilökuntansa kanssa.

Entisenä pääluottamusmiehenä tiedän jotain ay-liikkeen tavasta toimia.

Itse halusin ja yhä haluan toimia tavalla, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin, jokaisen työntekijän ääni on yhtä arvokas, oli hän liiton jäsen tai ei, ja jokainen voi vapaasti itse valita, haluaako olla liitossa tai ei.

Olen täysin samaa mieltä Yli-Heikkurin kanssa siitä, että tyytyväinen työntekijä on tunnetusti tuottavin ja onnistuneilla paikallisilla sopimuksilla tyytyväisyys kasvaa.

Siksi haluan kaikille työpaikoille reilun ja yhdenvertaisen sopimisen mahdollisuuden.

Mikael Pentikäinen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Kommentoi