Lukijoilta: Pyöräilijöitä johdettu harhaan?

Uutta 1.6.2020 voimaan tullutta tieliikennelakia odotettiin korjaamaan tietä ajaen ylittävän pyöräilijän asemaa liikenteessä. Vaikutus on kuitenkin ollut, ainakin Seinäjoen kantakaupungin alueella, täysin päinvastainen.

Ajan raskaan liikenteen autoa kantakaupungin alueella vuosittain noin 50 000 km ja pystyn tekemään havaintoja tavallaan ”aitiopaikalta”.

Viime viikkojen tilanteet saivat jälleen tarttumaan näppäimistöön tärkeässä asiassa.

Uusi tieliikennelakihan toi tietä ylittävälle pyöräilijälle oikeuden ylittää tie myös suojatietä pitkin ajaen, mutta pyöräilijän väistämisvelvollisuushan ei siis muuttunut lainkaan.

Tieliikennelaissa ajava pyöräilijä on ajoneuvo, jonka tulee suojatietä/ pyörätien jatketta ylittäessä väistää kaikkea risteävää liikennettä, niin oikealta kuin vasemmalta tulevaa.

Laki antaa vain tietyissä tilanteissa pyöräilijälle etuajo-oikeuden risteävää tietä kulkeviin nähden.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee tällä hetkellä se, että osa pyöräilijöistä ja myös autoilijoista on täysin tietämättömiä lain sisällöstä ja liikennekäyttäytyminen on täysin satunnaista. Tilanteessa, jossa osa tienkäyttäjistä noudattaa tieliikennelakia ja osa ei, on sama kuin tieliikennelakia ei olisikaan.

Pahimmat vaaratilanteet syntyvät, kun suojatien eteen aiheetta paniikkijarrutuksen tekevä autoilija ei tarkista tilannetta takanaan ja aiheuttaa turhaan vaaratilanteen itselleen ja erityisesti takana tulevalle raskaalle ajoneuvolle. Myös tien ylitykseen yllättäen ”ryykäävät” polkupyörät ovat todella vaaravyöhykkeellä, koska suurin osa muun liikenteen käyttäjistä ennakoi ajotapansa lakien mukaiseksi.

Toivoisin, että tienkäyttäjät kertaisivat pyöräilijän ja autoilijoiden väistämisvelvollisuudet tien ylitystapahtumassa esimerkiksi liikenneturvan verkkosivuilta, ja erityisesti kannustaisin vanhempia huolehtimaan lasten varhaisesta perehdyttämisestä oikeaan liikennekäyttäytymiseen polkupyörän kanssa.

Lasten turvallisin tien ylitys pyörän kanssa tapahtuu edelleen taluttamalla, jolloin muutkin tienkäyttäjät tulkitsevat ylittäjän jalankulkijaksi ja ehtivät ennakoida tulevan tilanteen parhaiten ilman paniikkia.

Oman kokemukseni mukaan pahimmat vaaran paikat ovat tällä hetkellä ylitykset Huhtalantiellä (erityisesti Framin kulma), Vuoritiellä, Ruukintiellä, Koulukadulla ja ydinkeskustan alueella.

Kaikissa näissä kohteissa pyöräilijöiden, jos siis aikovat lakia noudattaa, tulisi väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevaa liikennettä ylittäessään tien ajamalla.

Poikkeuksia ajo- oikeuksiin siis on, mutta oletan niiden menevän tajuntaan paremmin itse selvittämällä.

Kiitos yhteistyöstänne sujuvamman ja turvallisemman yhteisen liikenteen puolesta.

Mika Soivio

Seinäjoki

Kommentoi