Lukijoilta: Pyramidihuijaus postissa

Ammunko harhalaukauksen väitteelläni?

Sopii miettiä eri näkökannoilta. Postilaitos on maan verkostoissa erittäin tärkeä tuotantolaitos. Viestiliikenne pyörii merkittävästi kivijalkapostin varassa yhä 2019. Paketti- ja painettu posti ym. erillislajiteltava tavara-liikenne pyörii jatkossakin paljolti perinteisesti postitettavalla tavalla.

Sähköpostiliikenne korvaa printtausvälitteistä uutispostia merkittävästi mutta ihmisten lahjat ja henkilökohtaisesti keskenään välitettävä muu pientavara kulkee kätevimmin postinkuljetusreittien kautta. Ja niiden loppupäässä postinjakelun merkitys on kaikkein keskeisin. Siksi postilaisten suuri työvoimareservi yhä on jakelupuolella.

Postinjakelulakkoilu ei sinänsä yllätä eikä ole postilaitoksen ongelma. On hyvin ymmärrettävää, että jakajatahojen työn vaativuus ja rasittavuus on mitattava ajassamme riittävällä palkkauksella. Muuten postin ammattitaito ja luotettavuus muutenkin rapautuu alalle kouluttamattomien lyhytaikaissuhteisten työntekijöiden korvatessa alansa ammattilaiset.

Viime aikojen suurin ongelma ja ihmettelynaihe on ollut postin johtajien miljoonapalkkiot. Sitä ei kukaan tavis meistä tajua, miten postipomoille voidaan maksaa miljoonapalkkioita, kun suurin käytännön työn tekijät eli jakeluverkosto työskentelee varsin pienillä kk-ansioilla, joita postin johto on merkittävästi heikentämässä.

Käytän raflaavaa termiä pyramidihuijaus, koska pyramidin huipulla postin pomotaho näyttää esimerkkiä suurista voitoista omien etujensa suurparannuksilla ja samaan aikaan postin arjen tärkeimpien työntekijöiden etuja kavennetaan merkittävästi. Jossakin huijataan – ja huijaritaho näyttäytyy ilmiselvästi olevan postipyramidin huipulla. Postin menestyksen voitot olisi pitänyt kansan oikeustajun mukaan pitänyt jakaa toisin eli korjaamalla nimenomaan jakelutahojen etuja eikä niitä huonontamalla.

Jouko Pesonen

Alajärvi

Kommentoi