Lukijoilta: Pystyt parempaan, Pohjanmaa!

Vaasan alue on aina ollut meille tärkeä alue, jonka olemme asettaneet etusijalle. Me molemmat matkustamme työssämme paljon ja toimimme omalta osaltamme koko Pohjanmaan lähettiläinä.

Vaasassa on ollut aina mahdollista ajatella rohkeasti ja olla luova oma itsensä. Vaasa on tarjonnut monipuolisesti mahdollisuuksia toteuttaa itseään niin, että kaikki toimijat huomioidaan ikään, sukupuoleen tai syntyperään katsomatta.

Mutta mihin hävisi halumme kehittyä ja se kuuluisa pohjalainen kunnianhimo? Mihin hävisi diversiteetti – monimuotoinen ajattelu joka on Vaasan kansanvälinen etu?

Ajankohtainen julkinen keskustelu on luonut nähdäksemme tämän hetkisen ilmapiirin, mikä on vahingoksi tulevaisuudellemme.

Mitä näemme tällä hetkellä? Paneelikeskusteluita ja työryhmiä, joista ei löydy minkäänlaista diversiteettiä.

Olemme saaneet todistaa lukuisia paneeleja, joiden osallistujat ovat kaikki homogeenisiä ryhmiä. Me emme vain peräänkuuluta enemmän naisia näiden tilaisuuksien osallistujiin. Me haluamme herättää keskustelua siitä, että kaikissa merkittävissä työryhmissä ja tilaisuuksissa tulisi olla aina laajasti osallistujia eri kulttuureista, sukupuolista ja ikäluokista.

Yhä useampi upeista Vaasan yrittäjistä ja kaupunkimme asukkaista tulisi myös saada näkyvyyttä julkisessa keskustelussa. Me emme, saa antaa tilanteen kehittyä siihen, että toimimme ja työskentelemme vain omissa turvallisissa klikkiytymissämme.

Psykologisesta näkökulmasta klikkiytymisistä eli kuppikuntien luomisista ei synny uusia ideoita, jotka ottaisivat kaikki näkökulmat, ihmiset sekä kulttuurit huomioon. Klikkiytyminen edistää ainoastaan suppean ryhmän näkemystä yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta.

Innovatiivisimmat ratkaisumenetelmät syntyvät tutkimusten mukaan heterogeenisissä, eli monimuotoisissa ryhmissä. Ryhmissä, joissa on edustettuna ihmisiä eri ikäluokista, sukupuolista ja kulttuureista.

Heterogeenisten ryhmien toiminnasta erinomainen esimerkki on Kalifornian Piilaakson alue, missä miljardien arvoiset, maailman menestyvimmät yritykset ovat edelläkävijöitä esimerkiksi teknologian alalla.

Ei ole ehkä relevanttia kopioida Piilaakson toimintamallia kokonaisuutena, mutta voimme ottaa Vaasassa opiksi heidän prosesseista ja käytänteistä.

Nämä menestyvät yritykset ovat ymmärtäneet monimuotoisuuden tärkeyden. Monimuotoinen ajattelu on alkuperä sellaisille teknologijättiläisille kuin Facebook, Google sekä Pinterest.

Miten näillä yrityksillä menee? Erittäin hyvin meidän mielestämme. Nämä jättiläiset ovat nousseet homogeenisestä ojasta, heräsivät diversiteettikeskusteluun ja ymmärsivät taloudellisen voiton sekä mahdollisuuden innovatiivisiin ratkaisumenetelmiin. Nämä yrityksen ymmärsivät, että menestyminen vaatii tiimiin erilaisia ihmisiä, eri ikäluokista, sukupuolista ja kulttuureista.

Isoimman menestyksen yritys saa luomalla monimuotoisia siltoja kuin että se rakentaisi toimintansa hyvä veli- mentaliteetin pohjalle. Hyvä veli -kulttuuri on este monimuotoisuuden rakentamiselle ja sen mukaan myös aidon menestyksen este.

Monimuotoisuus tarkoittaa psykologisesta näkökulmasta turvallista yrityskulttuuria missä kaikki saavat olla oma itsensä ja voivat toteuttaa rohkeasti itseään. Yrityskulttuuri kehittyy, kun varmistamme että ketään ei suljeta pois sukupuolen, iän, kielen tai kulttuurin vuoksi.

Pohjanmaalla olemme ajautuneet tilanteeseen, joka kertoo ummehtuneista asenteistamme sen sijaan, että olisi kyse törkeästä syrjinnästä. Haluamme muistuttaa tässä yhteydessä myös yhdenvertaisuuslaista. Tämän kyseisen lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Meillä on todella paljon osaavia, taitavia sekä aktiivisia ihmisiä näiden klikkiytymien ulkopuolella. Toivomme, että tapahtumien ja seminaarien järjestäjät nostaisivat katseensa ja huomaavat uusia mahtavia puhujia, jotka voisivat rikastuttaa keskustelukulttuuria. Vaasasta löytyy eri ikäluokista heitä paljon.

Kun olette itse paneelikeskusteluissa, muistakaa nostaa ja suositella uusia nimiä, jotka teidän mielestänne sopisivat näihin tilaisuuksiin. Teillä, joilla on tietoa ja kompetenssia: ottakaa paikkaanne. Jos teitä ei näy te, ette ole olemassa!

Meidän jokaisen verkostot koostuvat ihmisistä, jotka edustava muita kulttuureita, ikäluokkia ja sukupuolia.

Come on! Yhdessä me voimme tehdä Vaasan alueesta progressiivisen ja coolin työssäkäyntikaupungin jälleen. Sellaisen Vaasan, jota voimme ylpeinä kehua Helsingissä, Tukholmassa, Lontoossa sekä muissa paikoissa matkustellessamme. Kertoa jälleen, miksi viihdymme niin hyvin Vaasassa ja Pohjanmaalla.

Pystyt parempaan, Pohjanmaa.

Johanna Stenback

Sari Somppi

Vaasa

Kommentoi