Lukijoilta: Rajat ylittävä sosiaaliturva

Kansanedustaja Jukka Mäkynen (ps.) on ottanut ensimmäiseksi asiakseen puuttua rajat ylittävään sosiaaliturvaan.

Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa tuli voimaan 1.4.2019.

Tuskin sitä heti muutetaan, mutta kansanedustajalla on aina oikeus tehdä aloite lain muuttamiseksi, säätämiseksi tai kumoamiseksi. Mäkynen ei ole ainakaan vielä tehnyt aloitetta mainitun lain muuttamiseksi.

Toki kannattajat voivat auttaa tekemällä kansalaisaloitteen asiasta. Sen avulla saisi selville, kuinka merkittävänä kansa pitää sitä asiaan. Sitäkään ei ole tehty.

Jos taas viranomainen ei ole noudattanut lakia toimeenpannessaan sitä, niin pitää tehdä kantelu viranomaisesta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kelan sivuilla on opastusta perhe-etuuksista Suomesta ulkomaille muuttaville ja ulkomailta Suomeen muuttaville. Siellä on selventävä esimerkki Suomen ja Ruotsin välisestä tapauksesta.

Niin sanotun haittamaahanmuutonkaan rajaamiseksi pois eivät perussuomalaiset ole tehneet aloitetta vaatimalla ulkomaalaislain luvun ”Kansainvälinen suojelu” kumoamista. Sehän vähentäisi myös paluumuuttoa Suomesta ulkomaille ja siten myös sosiaaliturvamenoja rajan yli. Puhetta on piisannut, mutta vasta teoilla on merkitystä.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi