Lukijoilta: Rakentuuko Tuomarniemen kampus puusta?

Koulutuskuntayhtymä Sedun suunnitelmissa on rakentaa Ähtärin Tuomarniemestä 400 oppilaan yhteiskampus. Monelta taholta on jo väläytelty, että uusien rakennusten tulisi olla puurakenteisia. Perustelujakin on helposti löydettävissä. Onhan Tuomarniemellä tehty metsän ja puun parissa arvokasta työtä toista sataa vuotta. Vanhin koulurakennuskin on hirsirunkoisena edelleen käytössä.

Puurakentamisen perusteet löytyvät ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen tavoitteista. Hallituksen kansallinen iso tavoite on saada Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Merkittävä rooli on rakennetulla ympäristöllä, hiilinieluilla ja hiilivarastoilla. Sanna Marinin hallituksen tavoite on myös tuplata puun käyttö rakentamisessa.

Lisätalousarviossa lisättiin tukea ja toimenpiteitä entisestään muun muassa laajentamalla ARA-tuotannon korotettua puurakentamisen käynnistämisavustusta koko maata kattavaksi.

Me puurakentamisen edistäjät uskomme, että puurakentaminen lisääntyy merkittävästi, kun ympäristöministeriö julkaisee syksyllä kansalliset julkisen puurakentamisen tavoitteet. Ympäristöministeriö valmistelee myös rakentamisen hiilijalanjäljen arviointimenetelmää ja sen myötä puun vähähiilisyys sekä puun pitkäaikaisen hiilivaraston merkitys korostuvat.

Mitä puurakenteinen yhteiskampus voisi tarjota laajemmin ja syvemmin koko maakunnalle? Mikä voisi olla sen merkitys Tuomarniemen opetusalojen sisällölle sekä imagolle?

Ruralia-instituutti on selvittänyt metsän arvoketjujen aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Jos Suomessa julkinen rakennus rakennetaan lähiympäristöstä saatavasta puusta sekä muista rakennustarpeista ja rakentamiseen sijoitetaan yksi euro, poikii tämä aluetalouteen parhaimmillaan 2,7 euroa. Jo nyt on nähtävissä miten teollinen puurakentaminen nostaa päätään Etelä-Pohjanmaalla. Maakunnalla on tässä selkeä mahdollisuus lisätä alan yritteliäisyyttä sekä lisätä työllisyyttä.

Puurakentamisesta tiedetään jo paljon, mutta alan edistäminen huutaa lisää tutkittua tietoa puun terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tarvitaan lisää tutkimuksia puun psykofysiologisista pitkäaikaisvaikutuksista oppiympäristössä.

Esimerkiksi sairaalarakentamisessa on alettu suosia puuta, koska se tukee tervehtymistä, vähentää stressiä ja parantaa mielialaa. Kajaanin sairaalahankkeen kehitystyössä puun käyttö oli vahvasti mukana.

Tampereen yliopiston dosentin, psykologian tohtori Marjut Walleniuksen mukaan puun käyttö vanhusten palvelutaloissa ja sairaalarakentamisessa edistää kehon ja mielen terveyttä sekä hyvinvointia. Puun VOC-yhdisteiden antibakteerisuutta on tutkittu, mutta niiden muista positiivisista vaikutusta sisäilmaan ei tiedetä riittävästi. Kansallisessa metsästrategiassa 2025 juuri massiivipuun ja puurakentamisen hyvinvointivaikutusten kaupallistamisella haetaan puulle lisäarvoa.

Me allekirjoittaneet näemme, että Tuomarniemen tulevan yhteiskampuksen rakennusten materiaalivalinnan on selvä: puuta sen olla pitää.

Lisäksi puulla on loistavia mahdollisuuksia lisätä nykyisten ja tulevien opetusalojen opetuksen sisältöä metsän ja puun kokonaisvaltaisen hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Tämä on myös mahdollisuus lisätä yhteistyötä yliopistojen ja puualan tutkimuksen kanssa.

Janne Liias

toiminnanjohtaja

Puuteollisuusyrittäjät ry

Timo Nyyssölä

puurakentamisen koordinaattori

Suomen metsäkeskus

Kommentoi