Lukijoilta: Rasismin vastustaminen on kaikkien asia

Ihmisoikeustaistelija Martin Luther King jr. on sanonut osuvasti, että pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Rasististen rakenteiden syntyminen tai ylläpitäminen yhteiskunnassa vaatii enemmistön hiljaisen hyväksynnän. Suomessakaan emme ole immuuneja Yhdysvaltojen tapahtumille. Globaalissa maailmassa asenteet leviävät helposti ja pesiytyvät rakenteisiimme.

Rasismi on henkilön tai ihmisryhmän syrjintää mm. ihonvärin, etnisyyden ja alkuperän perusteella.

Syrjintä on eriarvoistamista tai erilaiseen asemaan asettamista suhteessa muihin, vailla perusteita. Esimerkiksi ikään ja sukupuoleen perustuva syrjintä on myös syrjintää, mutta ei rasismia.

Rasismia käytetään poikkeuksetta vallan välineenä.

Georg Floydin surmasta alkunsa saaneet tuenosoitukset Black Lives Matter -kampanjassa saavuttivat koko maailman. On ollut ilo seurata sitä, miten kaikenlaiset ihmiset osoittivat tukeaan värillisille ihmisille sosiaalisessa mediassa ja toreilla Suomessakin.

Vaasassa on ollut yllättävän hiljaista, huolimatta kansainvälisestä maineestamme.

Jos kaupunkimme haluaa aidosti olla kaikkien kaupunki, on rasismin vastustaminen ja solidaarisuuden osoittaminen yksi keskeisimpiä viestejä siinä, että jokainen kelpaa omana itsenään.

Moninaisuutta ansiokkaasti edistänyt Vaasan kaupungin viestintäyksikkö ei voi olla ainoa virallinen taho, jonka harteilla asia lepää.

Näin isossa solidaarisuuskampanjassa on äärimmäisen tärkeää, että myös johtavat poliitikot muistavat osoittaa tukensa. Hiljaisuuden voi helposti tulkita siten, että rasismin vastustaminen ei olisi prioriteettina kovin korkealla.

Georg Floydin kuolema Yhdysvalloissa oli täysin turha. Hän ei kuollut siksi, että oli musta, hän kuoli siksi, että hänet tappanut poliisi uskoi, että hänellä oli valta toimia kuten toimi. Sen mielikuvan on mahdollistanut hyvien ihmisten hiljaisuus. Rasismi ei kosketa vain mustia ihmisiä, se koskettaa koko yhteiskuntaa. Värilliset ihmiset kuitenkin kantavat raskaimman taakan.

Yhdenvertaisuus ei tapahdu itsestään tuolla jossain. Aina tarvitaan niitä työpaikkoja, joissa ensikertaa palkataan pätevä henkilö, jolla ehkä on puheessaan korostus ja ihonväri saattaa poiketa muista.

Tarvitaan itsereflektointia, jotta tunnistetaan omat ennakkoluulot, joita meillä jokaisella väistämättä on. Tarvitaan yhdenvertaisuustekoja ja ennen kaikkea tarvitaan hedelmällinen asenneilmapiiri, jossa rasismille ei ole sijaa Vaasassakaan.

Kiitos kaikille esiin astuneille Black Lives Matter -kampanjassa, se luo tilaa ihan meille jokaiselle olla sellaisia kuin olemme.

Aino Akinyemi (vas.)

kaupunginvaltuutettu,

kaupunginhallituksen jäsen

Ivanka Capova (vihr.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi