Lukijoilta: Ravintolat auki hallitusti

Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksen laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoiminnalle sellaisia rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata 1.6. asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä.

Tartuntatautilaissa säädettäisiin tilapäisesti poikkeusolojen aikana tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättömistä ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa sekä niiden sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskevista rajoituksista. Ravitsemisliikkeet velvoitettaisiin myös noudattamaan hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehtimaan asiakkaiden riittävän etäisyyden ylläpitämisestä.

Ihmettelin täysistunnossa kokoomuksen kansanedustajien korona-linjauksien epäjohdonmukaisuutta. Tähän asti kokoomuksen riveistä on vaadittu hallitukselta entistä tiukempia rajaustoimia. Nyt kun hallitus esittää ravintolatoiminnan osittaista avaamista, syyttää kokoomus hallitusta holhoamisesta, ja ravintolatoiminta pitäisikin avata käytännössä heti kokonaan ilman rajoituksia. Missä johdonmukaisuus?

Ymmärrän hyvin ravintoloiden vaikean tilanteen. Osittainen avaaminen ei varmastikaan ole ravintoloille taloudellisesti kannattavaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että epidemiaa ei ole vielä selätetty. Tästä syystä ravintoloiden rajoitukseton avaaminen saattaisi herkästi johtaa virus-epidemian uuteen hallitsemattomaan nousuun.

Valitettavasti juuri ravintolat ovat olleet epidemian alkuvaiheessa pahimpia tautipesäkkeitä, joista epidemia on levinnyt nopeasti. Vaikka nyt joissakin maakunnissa onkin hyvä tilanne tartuntojen suhteen, saattaisi ravintoloiden avaaminen hyvinkin nopeasti muuttaa tartuntatilanteen toiseen suuntaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ei pidä myöskään oikeana linjausta, että sen työehtoja oleellisesti heikentävät valmiuslain asetukset pidetään edelleen varmuuden vuoksi voimassa, jotta ravintolat voitaisiin avata. Tämä lisäkulma asiaan osoittaa, että kokonaistilannetta täytyy tarkasti punnita päätöksiä tehdessä.

Torstaina saimme työ- ja elinkeinoministeriöstä hyviä uutisia Pohjanmaalle. Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola on otettu mukaan kestävän kaupunkikehittämisen hankkeeseen (EAKR), jolla mahdollistetaan kaupunkien ja valtion tiiviimpi yhteistyö tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi.

Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–27 ohjelmaa, joka toteuttaa EU:n kestävän kaupunkikehittämisen tavoitteita Suomessa. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä ja lisätään vaikuttavuutta.

Ekosysteemi tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja ratkaisuja asukkaiden hyvinvointiin. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi. Verkostojen avulla pohjalaiset toimijat voivat saada nopeasti muualla tuotettua tietoa ja osaamista.

Käynnissä olevalla ohjelmakaudella kestävää kaupunkikehittämistä on toteutettu Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisen strategian kautta. Tulevalla kaudella nämä mahdollisuudet laajenevat yhä useampaan kaupunkiin, kun ekosysteemisopimukset solmitaan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti myös yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa.

Mukana ovat tämän linjauksen myötä nyt siis myös pohjalaiskaupungeista Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola. Pidän pohjalaiskaupunkien mukaan ottamista EU-taustaiseen hankkeeseen erittäin hienona ja tervetulleena uutisena!

SDP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi