Lukijoilta: Reilu ja avoin kilpailu vapailla markkinoilla

Tein viime joulukuussa valtuustoaloitteen Vaasan kaupungin toiminnasta vapailla kiinteistömarkkinoilla. Asia on ollut jo pitkään puheenaiheena yksityisten kiinteistösijoittajien keskuudessa ja asiaa on puitu markkinaoikeudessa ja hallinto-oikeudessa.

Vaasa Parks Oy Ab perustettiin aikoinaan kehitysyhtiöksi nimenomaan Airport Parkin alueelle. Sittemmin kaupunkiin on tullut useita yksityisiä toimijoita, jotka ovat valmiita yksityisellä riskillä tarjoamaan yrityksille vastaavia toimitiloja.

Tämän jälkeen Vaasan kaupunki on kuitenkin jatkanut kiinteistöliiketoimintaa levittäytyen muuallekin kaupungissa Vaasa Parks Oy Ab:n jakaantumisen myötä, VP Facilities Oy Ab:n kautta, josta kaupunki omistaa kolmasosan. Eli Vaasan kaupunki kilpailee omalla omistusosuudellaan ko. yhtiössä yksityisten kiinteistösijoittajien kanssa samoilla vapailla markkinoilla kuntalaisen veroeuroilla.

Pyysin kesäkuussa lausuntoa Vaasan Yrittäjät ry:ltä ja heidän näkemystään nimenomaan Vaasa Parks Oy Ab:n sekä VP Facilities Oy Ab:n osuuteen vapailla kiinteistömarkkinoilla. Sain vastauksen nopeasti ja sama esille tuomani ongelma on huomattu myös yrittäjien edunvalvontaa ajavassa paikallisyhdistyksessä.

Vastauksesta kävi selkeästi ilmi se, että kun puhutaan rehdistä ja avoimesta kilpailusta, kaupungin toimiminen yrittäjän roolissa avoimilla markkinoilla ei sovi tähän malliin. Lisäksi vastauksessa todettiin, että joissakin tapauksissa rajanveto voi olla vaikeaa ja silloin tarvitaan hyvät perustelut kaupungin oman yhtiön olemassaoloon. Tästä olen samaa mieltä.

Olen aiemmissa yhteyksissä todennut, että kaupungin mukanaolo joissakin kiinteistöyhtiöissä on ollut perusteltua, esimerkiksi Vaasa Parksissa.

Vaasan Yrittäjät ry:n antamassa vastauksessa tulee selkeästi ilmi se sama asia josta mainitsin valtuustoaloitteessani, eli markkinatilanteen muututtua olisi syytä arvioida uudelleen onko kaupungin ydintoimintaa olla mukana osakkaana yhtiössä, jotka kilpailevat täysin oman alueen, yksityisten yritysten kanssa vapailla markkinoilla.

Kesäkuussa julkaistiin myös kuntabarometrin tulokset liittyen kaupungin ja yrittäjien yhteistyöhön. On hienoa, että Vaasa pärjäsi loistavasti tässä tutkimuksessa.

Tutkimuksesta kävi kuitenkin ilmi myös se, että yrittäjät pitävät kaupungin omaa yritystoimintaa, ei vain kiinteistömarkkinoilla, epäkohtana. Lehdistön uutisoidessa Vaasan osalta hyvää tilannetta, olisin kaivannut myös kyselyssä esiin nousseiden epäkohtien esiintuomista.

Kuntabarometrissa kysyttiin yrittäjiltä mm. sitä, että kilpailevatko kunnan omat yhtiöt yritystoiminnan kanssa? Verrattaessa Vaasan tuloksia alueen ja koko maan tuloksiin, käy vastauksista ilmi, että vaasalaiset yrittäjät kokevat kaupungin toiminnan yksityisillä markkinoilla huomattavasti isompana ongelmana kuin muualla Suomessa.

Uskon vahvasti, että näiden epäkohtien korjaaminen, ja rehti sekä avoin kilpailu, toisi lisää houkuttelevuutta kaupungin yritystoimintaan.

Kai Luoma (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi