Lukijoilta: Rohkealla kokeilulla maksutonta pysäköintiä Vaasassa

Kesäkuun Vaasan kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin viimein vuonna 2018 tekemäni aloite maksuttoman pysäköinnin kokeilemisesta. Samalla käsiteltiin kaikki pysäköintiin liittyvät valtuustoaloitteet vuosien varrelta. Pitkän keskustelun päätteeksi asia palautettiin käsittelyyn Vaasan tekniseen toimeen.

Uskon että aiheeseen liittyen saadaan vielä hyvä päätös, jossa kaikki puolueet otetaan mukaan päätöksenteon valmisteluun. Pidin erityisesti siitä, että suuri osa valtuutetuista on ottanut aloitteeni hyvin vastaan ja asettunut omissa kannanotoissaan pitkälti aloitteeni taakse.

Pysäköintiasiat koetaan siis Vaasassa tärkeiksi.

Ostovoima liikkuu Pohjanmaan maakunnissa vahvasti neljällä pyörällä ja autoilijoiden liikkumisen helpottaminen tulee ottaa vahvasti huomioon Vaasan keskusta-alueen kehittämisessä.

On tärkeää että autoilijoita ei pelata ulos liikennepolitiikastamme, vaikka kehitämme vaihtoehtoisia ratkaisuja rinnalle.

Maakunnan pääkaupungissa Vaasassa tekemissämme päätöksissä meidän tulee huomioida koko talousalueemme, maakuntien rajat ylittävä ihmisten potentiaalinen ostovoima. Tätä ostovoimaa on runsaasti naapurikunnissamme ja meidän tulee tarjota heille mahdollisimman helppo asiointi keskustassamme.

Kuten omassa valtuustoaloitteessani mainitsen, tulee kokonaan tai osittain maksuttomaan pysäköintiin liittyvien toimenpiteiden olla etenkin keskustan elinvoimaisuutta lisääviä ja siellä toimivien palvelujen saavutettavuutta parantavia toimenpiteitä.

Toimenpiteillä on siis moniulotteisia vaikutuksia, ja vaikutukset on hyvä punnita.

Yksi vaihtoehto voisi olla kaikkina kellonaikoina voimassa oleva tunnin veloitukseton pysäköintimahdollisuus koko Vaasan keskustan alueella esimerkiksi pysäköintikiekkoa käyttäen. Maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia olisi tärkeää tarjota myös keskustassa toimiville yrittäjille käyttöön.

Vaasassa on hienosti ollut viime vuosina rohkea kokeilukulttuuri, mikä on luonut paljon uutta ja innovatiivista toimintaa. Jatketaan tätä kokeilukulttuuria myös liikennesuunnittelussamme.

Etenkin tällaisina kriisin hetkillä tarvitsemme myös tällaisia pieniä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten kansalaisten liikkumisen kustannuksia kevennetään ja kulkemista eri palveluihin helpotetaan.

Myös Vaasan Yrittäjät, jonka hallituksessa toimin, on toivonut, että maksutonta pysäköintiä lisätään Vaasan keskustassa.

Lyhytaikaisen Vaasan keskusta-alueen maksuttoman pysäköintikokeilun aikana saamme myös käsityksen kokeilun vaikutuksesta kaupungin talouteen. Jos kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, se voitaisiin ottaa pysyvästi käyttöön keskustan palveluiden saavutettavuuden helpottamiseksi. Rohkeilla kokeiluilla se selviää.

Tommi Mäki (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi