Lukijoilta: Rokotepassi – miksei aina kannata toimia kuten muut

Suomi on onnistunut koronan hoidossa kansainvälisestikin arvioituna hyvin. Onnistuimme saamaan tehokkaat rokotteet ja terveydenhuoltojärjestelmämme onnistui erittäin hyvin sekä potilaiden hoidossa että rokotteiden jakelussa.

Suomalaisten rokotusmyönteisyys on ollut hyvä. Riskiryhmien lisäksi meillä on päivittäin nouseva muiden ikäryhmien rokotekattavuus. Nyt saavutettu tilanne oli jo pandemian alussa asiantuntijaennusteiden mukaan sellainen, jolloin rajoitustoimille ei enää olisi tarvetta.

Viime aikoina olemme kuulleet toisenlaisia vaatimuksia. Useassa maassa on otettu tai suunnitellaan otettavaksi käyttöön ns. rokotepassi, joka ei ole vain asiakirja matkustamisen mahdollistamiseksi, vaan toiminee eräänlaisena pääsylippuna konsertteihin, ravintoloihin, uimahalliin jne.

Rokotepassin avulla yhteiskunta jaetaan rokotettuihin ja rokottamattomiin. Toisille lisää vapauksia, toisille taas rajoituksia.

Rokotepassi ei ole hyvä idea. Näemme sen huonona kehityssuuntana, joka johtaa yksilönvapauksien ja perusoikeuksien kaventamiseen.

Koronarokote on ensisijaisesti henkilökohtainen suoja vakavaa taudinmuotoa vastaan, ja nykytiedon mukaan erittäin tehokas sellainen. Rokotetulle ei ole uhkaa samassa tilaisuudessa olevasta rokottamattomasta ja toisaalta rokotettukin voi olla tartuttava.

Kokonaisuudessa rokotepassi ei siis merkittävästi parantaisi erilaisten tapahtumien turvallisuutta eikä ole lääketieteellisesti perusteltu.

Rokotepassin ilmeisenä tarkoituksena on nostaa rokotuskattavuutta ”sosiaalisen pakon” avulla. Miten pakottava ja rajoittava pyrkimys sopii liberaaliin ihmiskäsitykseen, joka korostaa itsemääräämisoikeutta keskeisenä perusoikeutena?

Rokotevastaisuutta ei voiteta pakolla, eikä syrjintä henkilökohtaisten valintojen perusteella ole eettisesti oikein. Rokotepassin myötä yhteiskuntamme muuttuisi pysyvästi siitä, mitä se on ollut ennen pandemiaa. Pakko aiheuttaa vastustusta ja vahvistaa rokotekriittistä asennetta.

Oikea etenemistapa ei ole harhaanjohtava ”enemmän vapauksia” (rokotetuille), vaan paluu asteittain vapaaseen yhteiskuntaan, jossa elimme ennen pandemiaa ja jossa jokaisella on luovuttamattomat perusoikeudet mahdollisimman laajasti.

Vapaa yhteiskunta sallii ihmisten tehdä itsenäisiä päätöksiä, joilla he valitettavasti myös voivat vahingoittaa itseään.

Meidän kuuluu hyväksyä, että rokotteesta kieltäytyvät sairastuvat, osa vakavastikin ja kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää samalla tavalla kuin hyväksymme senkin, että tuhannet suomalaiset vuosittain saavat erilaisia vaikea-asteisia vammoja ja muita haittoja alkoholin käytön seurauksena.

Rohkaisemme kaikkia rokotusten ottamiseen. Olemme hyvin rokotemyönteisiä ja samalla hyväksymme jokaisen henkilökohtaisen valinnan. Uskomme avoimuuteen, hyviin argumentteihin ja esimerkin näyttämiseen, ei pakkoon.

Meidän ei kuulu nähdä lähimmäistämme uhkana, ei etenkään rokotusten jälkeen.

Björn Jäschke

anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Rauma

Lianne Kylänpää

terveyskeskuslääkäri Pori

Risto Kylänpää

anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Pori

Teemu Långsjö

radiologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kangasala

Kommentoi