Lukijoilta: Ryhtiä ilmastokeskusteluun

Ilkan mielipidesivulla julkaistiin 22.12. Raimo Jorosen pitkä kirjoitus otsikolla ”Ajatuksia ilmastonmuutoksesta”. Kirjoituksen keskeisin väite oli se, että ilmastonmuutos on pääsääntöisesti luontaisista tekijöistä johtuvaa, ja ihmisen aiheuttamilla päästöillä ja maankäytön muutoksilla olisi vain marginaalinen vaikutus maapallon ilmasto-olojen nopeaan lämpenemiseen. Kirjoituksen lähteenä Joronen käytti vapaamuurarien Lakikivi-lehdessä julkaistua vanhaa artikkelia.

Se, että tällaiselle epätieteelliselle sepustukselle annetaan näin merkittävästi palstatilaa, ei anna maakuntalehdestämme kovin mairittelevaan kuvaa. Tiedeyhteisö on yksiselitteisesti todennut sen, että fossiilisten energiamuotojen käyttö, sekä muut ihmisen aiheuttamat ilmastopäästöt ovat ilmastonmuutoksen tärkeimmät aiheuttajat.

Vakavasta aiheesta pitäisikin keskustella vain asiapohjalta.

Hannu Tuomisto

ekologi

Seinäjoki

Kommentoi