Lukijoilta: Saattohoito ihmisoikeutena

Maailman saattohoitopäivä 9.10.2021 nostaa esiin saattohoidon kehittämistarpeet. Eduskunnan hylättyä kansalaisaloitteen eutanasiasta vuonna 2018 se edellytti, että elämän loppuvaiheen kysymyksistä ja saattohoidosta tehdään selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tähän asettama asiantuntijatyöryhmä jätti loppuraporttinsa 31.8.2021.

Tehtyään perusteellisen selvitystyön tarpeista, laatukriteereistä, kustannusvaikuttavuudesta ja koulutuksen kehittämisestä työryhmä esitti viisi suositusta saattohoidon kehittämiseksi sekä lakimuutoksia näiden toteutumiseksi. On aika toteuttaa nämä.

Yliopistosairaaloihin on jo perustettu palliatiiviset keskukset. Paljon on vielä tehtävää, jotta toiminta saadaan kaikkialla laatukriteerien edellyttämälle tasolle ja kotisaattohoitoon riittävät resurssit ja osaaminen tasavertaisesti kaikille.

Lehdissä näkee vielä valitettavan usein kertomuksia, joista on luettavissa, että viimeisintä saattohoidon osaamista ei ole ollut käytettävissä. Näissä kertomuksissa esitetään monesti ratkaisuna ongelmiin eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha, vaikka itse asiassa saattohoidon paras osaaminen olisi voinut tuoda riittävän avun kärsimyksiin.

Eutanasialla ja lääkäriavusteisella itsemurhalla ei pidä ratkaista saattohoidon puutteita. Eivätkä ne WHO:n ja kansainvälisten sekä kotimaisten palliatiivisen lääketieteen yhdistysten mukaan kuulukaan saattohoitoon. Maailman Lääkäriliitto ja Suomen Lääkäriliitto vastustavat näiden laillistamista syystä mm. lääkärien etiikan vastaisina. STM:n asiantuntijatyöryhmän loppuraportissa jätetään suosittelematta näitä.

Perustavin ihmisoikeus on oikeus elämään, joka on turvattu niin YK:n ihmisoikeusjulistuksessa kuin Suomen perustuslaissa. Oikeus hyvään saattohoitoon nousee tästä.

Saattohoito ei tarkoituksellisesti lyhennä eikä pidennä elämää. Sen olemukseen kuuluu luopua elämää pitkittävistä hoidoista, kun ne eivät enää hyödytä hoidettavaa ja silloin sallitaan luonnollisen kuoleman tulla. Hyvä hoiva ja psykososiaalinen tuki jatkuvat loppuun saakka. Kun saattohoitopäätös on tehty, pyritään elämän laatu pitämään mahdollisimman hyvänä.

STM:n raportti esittää, että läheinen voisi saada saattohoitovapaan. Tämä olisi kaivattu tuki kuolevalle ja mahdollistaisi useammalle kotisaattohoidon. Kuoleva voisi hyvästellä rauhassa rakkaansa toisen ollessa rinnalla valmistamassa kohtaamaan kuolema.

Kalle Mäki

LL TM

Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen

Kommentoi