Lukijoilta: Sahara planeetan pelastus?

Kiinan kokoisen alueen metsittäminen ratkaisisi ilmasto-ongelman. Sahara on samankokoinen kuin Kiina. Se on asumaton kenenkään omistamaton alue. Se on kuollut laajeneva aavikko, mutta 700 miljoonaa vuotta sitten siellä oli lähes Välimeren kokoinen sisämeri. Sen yhteydet valtameriin katkesivat geologisten mullistusten vuoksi ja se kuihtui kadoten kokonaan. Vielä 10 000 vuotta sitten Saharassa oli jokia, järviä, vehmas luonto ja eläimiä.

Visionääri Jules Verne huomasi siellä olevan 155 400 neliökilometrin suuruinen alue merenpinnan alapuolella ja hän ehdotti sinne tehtävää sisämerta 1905.

Rakentamalla sinne Panaman kanavan tavoin jopa sitä lyhyempi yhteys valtamereen syntyisi sisämeri. Se laskisi valtamerien pintaa 1,3 metriä stabiloiden nykyisen napajäätiköiden sulamisen aiheuttaman samansuuruisen veden nousemisen. Tämä pelastaisi useat uhanalaiset rannikkoasutukset, esimerkiksi Floridan.

Meri synnyttäisi pilvikerrostuman, joka heijastaisi auringon lämpöä takaisin avaruuteen viilentäen Maan ilmastoa.

Tätä asiaa on aikoinaan pohdittu, mutta todettu liian isoksi ja kalliiksi operaatioksi. Silloin ei ollut maapallolla kriittistä tilannetta, mutta nyt on.

Saharan muuttaminen takaisin vehmaaksi ja asuttavaksi alueeksi ratkaisisi kaikki ongelmat ainakin pitkäksi aikaa.

Hanke onnistuu YK:n johtamana ja organisoimana kansainvälisenä yhteistyönä. Asevarusteluun ja muuhun tarpeettomaan tuotantoon suunnatut varat ohjataan tähän projektiin.

Käytännön suorittajat löytyvät maailman yhteisistä miljoona-armeijoista, jotka sotimisen sijaan taistelevat yhteisen Maan puolesta. Se on Maan puolustusta. Sotilaat ovat nuoria ja hyväkuntoisia ja tottuneet toimimaan organisoidusti käskystä tässä yhteisöpalvelussa. Silloin alkaa tapahtua.

Vihreiden tohtori Eero Paloheimo kiteytti tämän käskyn muotoon: ”Metsittäkää Sahara. Toimikaa!”

Afrikan mantereella on 17 prosenttia maapallon metsistä. Sitä katoaa 3 400 000 hehtaaria vuodessa, syynä väestön kasvu.

Upea afrikkalainen nainen Wangari Maathai sai Nobelin rauhanpalkinnon ansaitusti perustamansa Green Belt Movementin työstä. Tämän järjestön 900 000 naista on istuttanut Afrikassa yli 30 000 000 puuntainta. Tämän esimerkin innostamina Afrikassa muut järjestöt ovat istuttaneet yli 11 miljardia puuta. Metsittämisestä on siis todella vahvaa näyttöä.

Metsitetty Sahara voisi Kiinan kokoisena asuttaa satoja miljoonia ihmisiä. Se tasaisi väestöpainetta koko planeetalla.

Maailman nykyiset resurssit kestävät enintään 4 miljardia ihmistä. Nyt ihmisiä on lähes 8 miljardia. Asuttava Sahara helpottaisi tätä painetta vahvasti.

Syntyvyyden säännöstely on auttanut paljon. Ilman sitä maapallon asukasmäärä olisi 20–50 miljardia tällä hetkellä. Sen arvellaan nousevan 12 miljardiin, jonne se toivotaan saatavan stabiloiduksi, mutta silloinkin se kuluttaa kolmen maapallon resurssit.

Tiedemies Eero Paloheimo pitää ihanteellisena väkimääränä vain 1,5 miljardia ihmistä. Niin vähän oli ihmisiä vuonna 1900. Sillä määrällä ei olisi mitään niistä ongelmista, joista nyt kärsimme.

Näin lyhyessä ajassa on tilanne päästetty katastrofaaliseksi. Aikaa on hyvin vähän. Voi olla, että lähestyy aika, joka vaatii äärimmäisen radikaaleja ratkaisuja.

Matti Hurme

Vaasa

Kommentoi