Lukijoilta: Sähköautot tärkeä osa siirtymää

Harry Wallin kirjoitti (17.2.) sähköautoihin tarvittavien malmien ihmisoikeus- ja ympäristöongelmista. Tekstissään hän vetosi Amnestyn raporttiin, joka paljasti kobolttikaivoksilla tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Wallin väittää biopolttoaineiden käytön edistämisen olevan nopein tapa vähentää liikenteen päästöjä. Päästöjen nopea alasajo on tärkeä tavoite. Siirtymä pois fossiilisista polttoaineista tulee tehdä kiireellisesti, mutta se tulee tehdä ihmisoikeuksia kunnioittaen ja ympäristöä suojellen.

Biopolttoaineisiin liittyy merkittäviä ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä.

Ympäristöjärjestöt ovat raportoineet biopolttoaineissa käytettävien palmuöljytuotteiden tuottamisen aiheuttavan laajaa metsäkatoa. Palmuöljypohjaisten biopolttoaineiden tuotanto aiheuttaa myös epäsuoria maankäytöstä aiheutuvia päästöjä. Kun epäsuorat päästöt lasketaan mukaan, ei palmuöljypohjaisten polttoaineiden käyttö välttämättä vähennä päästöjä muihin polttoaineisiin verrattuna.

Samana vuonna, kun Amnesty julkaisi raportin kobolttikaivosten lapsityövoimasta, se julkaisi myös Indonesian palmuöljyplantaasien lapsi- ja pakkotyöstä kertovan raportin. Muiden järjestöjen raportit ovat vahvistaneet, että biopolttoaineissa käytettävien palmuöljytuotteiden tuotantoketjuihin liittyy huomattavia ihmisoikeusriskejä.

Sähköautot ovat tärkeä osa siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Amnesty julkaisi vastikään akkuteollisuudelle suunnatun eettisen ohjeistuksen tuotantoon liittyvien ihmisoikeus- ja ympäristöriskien minimoimiseksi.

Jos edellytämme yrityksiltä vastuullista toimintaa, valvomme ympäristönsuojelua ja panostamme akkujen kierrätysteollisuuteen, voimme edistää aidosti kestävää liikennettä.

Mariko Sato

asiantuntija

Amnesty International Suomen osasto

Kommentoi