Lukijoilta: Salissa tilaa viihteellekin

Vaasan musiikki- ja kongressitalo on jo toistakymmentä vuotta kuulunut osana Wasa Station -hankkeeseen. Kuten havainnekuvista näkee, se on suhteellisen pieni osa kokonaisuudesta. Vaasan kaupungin päätöksentekijöillä on ollut 20 kertaa mahdollisuus hylätä hanke. Sitä on kuitenkin päätetty jatkaa viimeksi kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.7.2021.

Kaupunginhallituksella on vielä valta päättää, pannaanko lapio maahan vai ei.

Investointikustannus on koko ajan ollut 50 miljoonan luokkaa, vuotuiset käyttökustannukset noin miljoonan. Rahoitusjärjestelyn kaupunginvaltuusto on hyväksynyt.

Vaasan kaupunginvaltuuston juhlapäätöstä tehtäessä Vaasan kaupunginorkesterille haluttiin rakentaa asianmukaiset työskentelytilat ja myös konserttisali, joka vastaa kulttuurikaupungin tasoa. Kaupungista puuttui ja puuttuu edelleenkin kansainväliset mitat täyttävä kongressisali.

Wasa Station -hankkeen yhteydessä musiikki- ja kongressitalosta on tullut paremminkin sali lämpiöineen.

Liiketoimintasuunnitelmassa Vaasan kaupunginorkesterin arvioitiin vastaavan kolmasosasta salin käyttöajasta ja ohjelmatarjonnasta. Nähtäväksi jää, miten käy.

Henrik Gräsbeckin huoli (IP 6.10.2021) siitä, ettei salissa päästäisi kuulemaan Veli-Matti Järvenpään haitarin soitantaa tai Jari Sillanpään Satulinnaa on turha. Vaasassakin on ohjelmatoimistoja ja promoottoreita, jotka varmasti tuottavat vetovoimaista ohjelmaa innokkaalle yleisölle.

Vaasan kaupunginorkesterin toimintamäärärahojen riittävyydestä on kuitenkin syytä huolehtia, koska kustannukset todella nousevat tuntuvasti. Uusissa puitteissa monet asiat on mietittävä uudelleen.

Vaasan hyvinvointialue ottaa haltuunsa sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessaan jo ensi vuonna, joten kulttuurin kanssa lastensuojelu ja vanhustenhoito eivät kaupunginvaltuustossa enää joudu vastakkain.

Wasa Station -hanke on koko ajan ollut kaupunginhallituksen käsissä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, kulttuurijaostosta puhumattakaan, ei ole sitä käsitellyt. Joten kirjoituksessa esitetyt ajatukset menevät omaan piikkiini. Silti minusta on asiallista tuoda tässä yhteydessä esiin myös asemani luottamushenkilönä.

Sala Vasaensis -nimi koski vain konserttisalia. Ehkä Cella Vasaensis – aikanaan maineikas tanssiravintola – toi sen mieleen.

Nimi oli tietysti syötti, johon Henrik Gräsbeck tarttui. Toivottavasti monet muutkin!

Sirpa Sainio (vas.)

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsen

kulttuurijaoston puheenjohtaja

Vaasa

Kommentoi