Lukijoilta: Se ikuinen kirja

Ketä on kiittäminen siitä, että voimme lukea Jumalan sanan eli Raamatun omalla kotikielellämme? Hepreaksi kirjoitetut Vanhan Testamentin 39 kirjaa ja kreikankieliset 27 Uuden Testamentin kirjaa ovat länsimaisen kulttuurin ja oppineisuuden kannalta merkittävimmät historiadokumentit.

Rooman valtakunnan aikana oli Raamattu suljettu kirja varsinaisen kansan osalta niin kauan kunnes saksalainen pappi Martti Luther (1483–1546) koki voimakkaan uskonkääntymisen. Lutherin valtaisa elämäntyö mahdollistui Rooman kirkon paavin annettua papilleen pannan eli kirkonkirouksen, mistä seurasi 1521 vielä julkinen valtakunnankirous. Luther sai henkipaton leiman ja joutui pakenemaan salaiseen Wartburgin linnaan Fredrik Viisaan turviin.

Lutherin ”linnapako” oli suuri siunaus maailmalle: 95 teesiään paavia vastaan 1517 kirjoittanut Luther sai tehtyä suurtyön, käännettyä kansankieliseksi 1522 UT:n ja 1534 VT:n kirjat. Saksan ja sitten koko maanosan kansansivistyksen kulmakivi on Lutherista alkanutta koulusivistys, minkä kirkko aloitti ”pänttäämällä” kansan ymmärrykseen Jumalan kirjan suuret totuudet. Lutherin suomalainen oppilas, Turun piispa ja suomen kielen isä Mikael Agricola suomensi UT:n 1548, mikä merkitsi lopullista kristinuskon voittokulkua maassamme.

Tässä lehdessä 4.9.2021 Matti Hurme kertoi historiallisen romaanin isän, skottikirjailija Sir W. Scottin lausuneen testamenttinaan, että on vain yksi kirja ”the Book”, jona hän piti Raamattua. Raamatun voittokulku maailmassa jo liki kaikille noin 5 000 eri kielelle kertoo omaa sanomaansa Kaikkivaltiaan Luoja-Jumalan arvosta ja merkityksestä maailmanhistoriassa. Ns. kirjasivistys on Suomessamme alkanut kristinuskon ja Raamatun tulosta kulttuurimme keskiöön. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan 20:31 keskeisen totuuden Raamatun pääsanomasta: ”Tämä on kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika ja että teillä uskoessanne olisi elämä” eli pelastus.

Jouko Pesonen

Alajärvi

Kommentoi