Lukijoilta: Seamkin haasteet ja Tampere-yhteistyö

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO on seurannut mielenkiinnolla jo reilut pari vuotta jatkunutta Tampere-yhteistyöselvittelyä. Opiskelijakunta on pidetty hyvin informoituna prosessin etenemisestä ja olemme matkan varrella kertoneet Seamkin johdolle näkemyksiämme. SAMOn linja on pysynyt käytännössä samana koko selvitystyön ajan.

Meillä opiskelijakunnassa on selkeä tilannekuva: Seamk on hyvässä iskussa oleva, laadukasta opetusta tarjoava maakunnallinen ammattikorkeakoulu, jossa opiskelijoiden tarpeet ja tyytyväisyys nähdään tärkeänä. Seamkin visio ”Paras korkeakoulu opiskelijalle” on aidosti toiminnan ohjenuorana, eikä esimerkiksi viime aikoina mediassa esillä ollutta ammattikorkeakoulujen lähiopetuksen rapautumista ole meillä tapahtunut.

Tulevaisuuden haasteina ovat mm. ikäluokkien pieneneminen, maakunnan heikkenevät väestöennusteet, Seamkin vetovoiman ja hakijamäärien kasvattaminen sekä rahoituksen ja kehittämisresurssien turvaaminen.

Maakunnan yleisen koulutustason nostaminen ja kansainvälistäminen ovat niin ikään haasteita, joihin SeAMKin pitäisi eturintamassa pystyä vastaamaan. Kilpailu koulutuskentällä kovenee ja pelkästään paikallaan pysyäkseen täytyy tahtia kiristää.

Tuleva menestys edellyttää uusia ajatuksia ja toimenpiteitä, mitä Tampere-yhteistyön syventämiselläkin tavoitellaan.

SAMO näkee Tampere-yhteistyössä opiskelijan kannalta suuria mahdollisuuksia: Seamkin koulutustarjonnan monipuolistaminen, kasvavan verkoston tuoma painoarvo ja mahdollisuudet, uudet innovaatiot opetukseen, opintoväylien luominen ammattikorkeakoulusta yliopistoon, maisterikoulutuksen tuominen Seinäjoelle, tutkimustoiminnan ja kansainvälisten yhteyksien lisääntyminen jne.

Huolta ja uhkakuvia ovat myös opiskelijakunnassa herättäneet mahdolliset omistusjärjestelyt ja päätösvallan siirtyminen Tampereelle. Enemmistöomistaja määrää lopulta tahdin ja synergiaetuja (lue: säästöjä) haettaessa periferia kärsii todennäköisesti enemmän kuin keskus. Näemme oman maakunnan tuen elintärkeänä Seamkin toiminnalle. Tässäkin mielessä omistusrakenteella on merkitystä.

Seamkin hallituksen 10.2.2020 päätöksen mukaan yhteistyöneuvotteluja jatkettaneen nyt Tampereen strategisen vähemmistöomistuksen pohjalta. Tämä hälventää enemmistöomistukseen liittyviä huolia.

Olennainen kysymys on nyt, miten syvällistä yhteistyötä ja millaisia mahdollisuuksia tämän yhteistyövaihtoehdon kautta olisi Seinäjoelle saatavissa.

Kimmo Niemi

toiminnanjohtaja

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

Kommentoi