Lukijoilta: Seinäjoelle tehostettu kuntoutusyksikkö

Vanhuspolitiikan yksi keskeinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tätä tavoitetta perustellaan yleensä sekä iäkkäiden ihmisten elämänlaadun näkökulmasta että kuntien talouden näkökulmasta.

Kotona asuminen on asetettu tavoitteeksi. Tänä päivänä sairaalasta kotiutetaan liian huonokuntoisia vanhuksia, joiden kuntoutusta ei ole suoritettu. Seurauksena on, että vanhus on muutaman viikon jälkeen taas joutunut sairaalaan. Tätä tapahtuu liian usein. Tämä on inhimillisesti katsottuna väärin ja tulee yhteiskunnallekin kalliimmaksi.

Tehostettu kuntoutusjakso on tarpeen silloin, kun olet kotiutumassa sairaalasta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta akuutin sairauden tai leikkauksen jälkeen, etkä ole vielä täysin kotikuntoinen. Tehostetun kuntoutusjakson tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, kotiutumisen mahdollistaminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen.

Fyysisen kunnon lisääminen ei ole iästä kiinni. Kävin joku vuosi tutustumassa Lappeenrannassa tehostettuun kuntoutusyksikköön, jossa kuntoutusta annettiin viikon jokaisena päivänä. Tulokset olivat erinomaisia. Tehostettua kuntoutusta tarjottiin henkilöille, jotka eivät pärjänneet vielä kotona. Seinäjoelle voitaisiin perustaa samanlainen tehostettu kuntoutusyksikkö.

Tänä päivänä kuntoutusprosessissa asiakas ei näyttele pääosaa, kuten sen pitää olla. Vaikka tiedetään, että iäkäs ihminen ei vielä pärjää yksin kotona, niin kotoutuspaperit tehdään.

Kotiuttaminen laitoshoidosta on erittäin tärkeä vaihe: kyseessä on solmukohta, joka sijoittuu laitoshoidon ja avohoidon välimaastoon. Sen lisäksi, että kotiutuminen on palvelujärjestelmän toimivuuden kannalta keskeinen vaihe, se on myös kotiutuvalle ikäihmiselle kokemuksellisesti merkityksellinen asia. Kotiuttamisen merkitys korostuu edelleen, jos sen vaihtoehtona on pitkäaikaishoitoon siirtyminen. Tärkeintä on tätä maata rakentaneen ihmisen inhimillinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Pauli Kankaanpää (kesk.)

kuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Kommentoi