Lukijoilta: Seinäjoki puskee turpeen voimalla

Muu Suomi on jo oivaltanut, että turpeen käyttö tullaan ajamaan alas.

Mitä tekee takapajuinen Etelä-Pohjanmaa? Rakentaa voimalaitoksen ja toisenkin (Soukkajoki ja Kapernaumi), jotta soiden käyttö ei vain ehdy vuosikymmeniin. Lisäksi ”valtionyhtiö” Vapo on hakemassa lupaa Etelä-Pohjanmaalle kahdelle isolle teknisen hiilen tuotantolaitokselle, Kapernaumiin ja Haukinevalle.

Luonnonsuojelupiiri on tyrmistynyt yhtiöiden hallinnon suoraviivaisesta ja itsekkäästä politiikasta, jossa ei ilmasto- ja ympäristöasioista välitetä kuin sen, minkä laki minimissään vaatii.

Missä on kestävä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, missä on pienikin kunnianhimo ja tavoitteet olla muun Suomen mukana?

Nämä neljä hanketta tarvitsevat toimiakseen vähintään 2 500 hehtaaria turvesoita, jotta toiminta pysyy käynnissä.

Pinta-alaan kun lisätään kasvu- ja kuiviketurpeen käyttö, niin turveala ei ole alueelta minnekään katoamassa jos toiminnot toteutuvat.

Kaiken lisäksi näistä laitoksista kolme tuhlaa arvokasta pohjavettä, joka on 10 % koko Seinäjoen Vesi Oy:n toimitusmääristä. Savukaasujen pesuun menee 500 m3 ja Kapernaumin hiilitehtaalla turvevellin keittoon noin 1 000 m3 eli miljoona litraa päivässä.

Puhdas pohjavesi ja turve sotketaan velliksi, josta sitten vesi myöhemmin haihdutetaan taivaan tuuliin. Tätä teknologiaa ei voida pitää mitenkään edistyksellisenä vaan järjettömänä luonnonvaran tuhlauksena.

Maakuntaliitto ja kaupungit ovat olleet jo pitkään ajamassa erilaisia energia- ja ilmastostrategioita, HINKU -hanketta, K8 -kuntien ilmastohanketta, mutta mikään näistä ei johda mihinkään kestävään ja aitoon muutokseen alueen energiapolitiikassa.

Olisi jo aika, ettei maakunnan tarvitse aina mennä jälkijunassa mukaan uuteen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Kommentoi