Lukijoilta: Seksuaalinen ahdistelu ei ole koskaan uhrin vika

Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen (sd.) otti kantaa keskusteluun nuorten tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta (Ilkka-Pohjalainen 28.9.2021.).

Mielipidekirjoituksessaan Tolppanen kehotti kertomaan tytöille, ”miten luonto toimii” ja että ”minkälainen pukeutuminen voi antaa väärän viestin vastakkaiselle sukupuolelle”.

Tämänlainen ajattelu ei ole missään nimessä hyväksyttävää.

Näyttää siltä, ettei Tolppanen ymmärrä ahdistelutapausten kasvamiseen johtavia syitä, tällaisia ajattelutapoja. Tällaisten asenteiden hyväksyminen ja uhrin syyllistäminen, vaikeuttaa entisestään näistä traumaattisista asioista puhumista.

Sen sijaan, että syyllistetään tyttöjä siitä, että heitä seksualisoidaan, tulisi opettaminen kohdistaa niille, jotka seksualisoivat tyttöjä. Seksuaalisesta häirinnästä puhumisesta ja sen ennaltaehkäisystä tulee opettaa kaikkia.

Kirjoituksessaan Tolppanen sivuuttaa täysin sen, että suurin osa rikoksista on aikuisten lapsiin kohdistamia. Lapsilla tulee olla matala kynnys tuoda mahdolliset ahdistelutapaukset turvallisen aikuisen, esimerkiksi koulukuraattorin tietoon.

Kh:n puheenjohtajan pitäisikin miettiä sanomisiaan ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.

Anssi Juvela

puheenjohtaja, Vaasan Kampusporvarit

Elli Uusi-Kokko (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi