Lukijoilta: Selkokieli lukemisen tukena

Lukutaito on yhteiskunnallinen selviytymistaito. Lukemisen haasteet vaikuttavat niin opiskeluun kuin työelämässä ja yhteiskunnassa toimimiseen.

Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC 2012) mukaan suomalaisista aikuisista 11 prosentilla on heikko lukutaito. Selkokeskuksen vuoden 2019 tarvearvion mukaan Suomessa selkokielen kohderyhmiin kuuluu jopa 750 000 ihmistä eli noin 14 prosenttia väestöstämme.

Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa (2018–2021) kehitettiin uudenalaisia toimintamalleja opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten, 16–35-vuotiaiden lukutaidon kohentamiseen.

Hanke suunnitteli ja testasi erilaisia lukemista tukevia työpajoja sekä järjesti lukuohjaajakoulutusta kirjastoammattilaisille.

Hankkeessa olivat mukana Seinäjoen AMK ja Seinäjoen kaupunginkirjasto sekä Turun AMK, Turun kaupunginkirjasto ja Jyväskylän yliopisto.

Lukuohjaajakoulutuksen yhtenä ajatuksena oli lähestyä lukemista selkokirjallisuuden kautta.

Selkokirjan tiivis ilmaisu sekä helposti ymmärrettävät sanat ja lauserakenteet helpottavat lukemista ja siten lisäävät lukemisen motivaatiota. Selkokieli on avain, jolla kaikki pääsevät osalliseksi lukemisesta.

Selkokielen käyttö osana nuorten aikuisten opetusta ja ohjausta helpottaa heikosti lukevien osallistumista. Kun lukija saa tietoa tavalla, jota ymmärtää, hän pystyy opiskelemaan itselleen ammatin sekä työllistymään. Hänellä on paremmat edellytykset itsenäiseen elämään.

Kun siis puhutaan selkokielestä, puhutaan paljon laajemmasta asiasta kuin vain kielen muodosta.

Sanna-Leena Knuuttila

selkokielen asiantuntija

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke

Jyväskylän yliopisto

Kommentoi