Lukijoilta: Sote-esitys heikentää yritysten tuotantomahdollisuuksia

Suomessa on yli 18 000 sote-yritystä, ja niissä työskentelee yhteensä 80 000 sote-ammattilaista, keskimäärin neljä työntekijää yrityksessä. Nämä yritykset tuottavat tärkeitä lähipalveluita joka puolella maata. Esimerkiksi maaseutumaisilla alueilla niiden merkitys on suuri.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä sote-palveluiden uudistamiseksi. Lakiesityksessä on hyvinvointialueille asetettu riittävän oman palvelutuotannon vaatimus: lain henki ohjaa hyvinvointialueita tuottamaan palvelut pääasiallisesti itse. Vaatimus heikentää yksityisen sektorin mahdollisuuksia tuottaa palveluita julkiselle sektorille.

Lakiesityksessä on myös yksityisen palveluntuottajan organisointitapoja koskevia rajoituksia, jotka koskevat alihankintaa, alihankinnan ketjuttamista ja kuoriorganisaatiota.

Kuoriorganisaatiokielto tarkoittaa sitä että, yrityksellä tulee olla omilla palkkalistoillaan vakituista henkilökuntaa yli puolet eli 51 prosenttia hyvinvointialueelle tuottamastaan palvelusta. Nykyisessä organisointimallissa esimerkiksi lääkäriaseman tuottaman palvelun tuottavat sille lääkärit oman toiminimensä tai yrityksensä kautta. Kuoriorganisaatiokielto käytännössä estää hyvinvointialueen ostot yrityksiltä, joiden henkilökunta koostuu nykyisen tavan mukaan ammatinharjoittajista. Tämä tulisi heikentämään palveluitten saatavuutta.

Alihankintaa koskevat kiellot käytännössä estävät erityisesti pienempien yritysten mahdollisuudet tuottaa palveluita hyvinvointialueelle. Pienempien yritysten keino menestyä kilpailutuksissa perustuu sille, että yksityisellä toimijalla on sijaisena toinen yritys, joka toimii tällöin toisen alihankkijana. Koska kyseessä on pieni yritys, on alihankkijan varmistettava mahdollisuutensa tuottaa palvelu käyttämällä edelleen alihankkijaa. Alihankinta on normaali, joustava ja varsin yleinen tapa toimia, ja sen tulee voida jatkua.

Emme voi kannattaa nykyistä hallituksen esitystä. Se ei ainoastaan rajoita hyvinvointialueen itsehallintoa eli mahdollisuuksia organisoida palvelutuotantonsa tarkoituksenmukaisella tavalla, vaan lisäksi se pyrkii muokkaamaan yksityisen sektorin rakenteita poistamalla nykyisen rakenteen omaavilta yrityksiltä mahdollisuuden osallistua hankintoihin. Esitys ei myöskään hillitse, vaan päinvastoin kasvattaa sote-menoja seuraavien kymmenen vuoden ajan.

Jos eduskunta ei merkittävästi muuta hallituksen esitystä, koko lakiesitys on valmisteltava uudelleen.

Anssi Kujala

varatoimitusjohtaja

Tanja Matikainen

kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

Kommentoi