Lukijoilta: Sote-uudistus johtaa Amerikan malliin

Yksityishenkilöiden itselleen ottamien sairauskuluvakuutusmäärä jatkaa kasvuaan. Finanssiala selvittää vuosittain sitä, miten yksityisten sairauskuluvakuusten määrä kehittyy. Vuoden 2020 lopussa jo 1 264 000:lla, eli 24 prosentilla suomalaisista oli vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus. Sairauskuluvakuutus mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn omavalintaiseen tai vakuutusyhtiön suosittelemaan hoitolaitokseen. Sen tarkoitus on täydentää julkisia terveyspalveluja, ja se korvaa muun muassa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkärin määräämiä lääkkeitä.

Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Sote-lakiesitys nojaa voimakkaasti julkiseen sektoriin palveluiden tuottajana. Edellä todettu sairauskuluvakuutusten määrän kasvu todistaa päinvastaista: Julkinen sektori ei ole kyennyt vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen, jonka vuoksi asiakkaat ovat etenemässä määrin siirtyneet vakuutusten piiriin.

TEM:in mukaan vuonna 2019 julkisella sote-toimialalla jäi täyttämättä 25 000 työpaikkaa. Lisäksi hoitohenkilöstön eläköityminen ja voimaan tullut hoitajamitoitus lisäävät henkilökunnan tarvetta. Julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on krooninen henkilöstöpula. VM on arvioinut, että seuraavan 15 vuoden aikana sote-alalle tarvitaan peräti 200 000 uutta työntekijää. Yhtälö ei ole kestävä

Sote-lakiesitys ei paranna hoitoon pääsyä jatkossakaan, ellei yksityistä sektoria oteta laajasti mukaan julkisen sektorin kumppaniksi. Tällä hetkellä on 58 yksityisen sektorin ylläpitämää terveyskeskusta, joista noin puolessa hoitoonpääsy toteutuu seitsemän vuorokauden sisällä. Julkisen sektorin ylläpitämissä terveyskeskuksissa hoitoonpääsy sen sijaan toteutuu kahden-kolmen viikon kuluessa.

Julkinen sektori tarvitsee yksityisen sektorin kumppanikseen. Ellei niin käy, ajaa kaavailtu sote-uudistus päinvastaiseen maaliin kuin oli tarkoitus. Tällöin Suomeen syntyy etenevässä määrin sairauskuluvakuutuksiin nojaava sote-malli. Tämä toteuttaa markkinataloutta ja asiakkaan valinnanvapautta. Siis niiden kansalaisten osalta, joilla on siihen varaa.

Anssi Kujala

varatoimitusjohtaja

Tanja Matikainen

kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

Kommentoi