Lukijoilta: Sote-uudistus on vihdoinkin tehtävä

Sote-uudistusta on yritetty tehdä jo 15 vuotta ja kaikki puolueet myöntävät, että uudistuksella on kiire, sillä terveydenhuollon erot kasvavat suomalaisten keskuudessa.

Matti Vanhasen (kesk.) 1. hallitus käynnisti keväällä 2006 ns. Paras-hankkeen, jonka tarkoituksena oli eheän kuntarakenteen muodostaminen, kuntapalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja kuntien vastuulla olevien palvelujen tuottaminen vahvoina yksikköinä. Uudistukseen liittyvä laki tuli voimaan helmikuussa 2007. Tämä hanke käynnisti lukuisia vapaaehtoisia kuntaliitoksia ympäri Suomea.

Paras-hanke kuitenkin pysäytettiin Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen toimesta vuonna 2011. Kataisen hallituksen pyrkimyksenä oli muodostaa jopa työssäkäyntialueen kokoisia peruskuntia. Hallituksen tavoite olisi ollut, että vaalikauden lopussa vuonna 2015 olisi vain noin 100 kuntaa.

Ehdotus kaatui kuntien ankaraan kapinaan. Kapinaan osallistui koko kuntakenttä, myös suuret kaupungit. Mikään puolue ei halunnut pakkoliitoksia.

Ministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) sai mennä ja SDP:n puoluekokouksessa vaihtui puheenjohtajaksi Antti Rinne. Myös Katainen lähti ja tilalle valittiin Alexander Stubb.

Vuonna 2014 hallitus päätti sote-uudistuksesta, jossa järjestämisvastuu oli viidellä suurella sote-alueella ja joka rakentui 19 tuottamisvastuualueen pohjalle.

Tämä malli kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Se oli epädemokraattinen ja olisi kaksinkertaistanut kuntien välisten veroprosenttien erot.

Olin tällöin perustuslakivaliokunnan jäsen ja olimme yksimielisiä kannanotossamme.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-uudistus kaatui jo uudistuksen lähtökohtaan, jossa tehtiin ”lehmänkaupat”. Keskusta sai maakuntauudistuksen ja kokoomus valinnanvapauden.

Kun ”lehmänkaupasta” oli päätetty, siitä pidettiin kiinni ”hampaat irvessä”. Pääministeri Sipilä uhkasi erota, mikäli hallituspuolueet eivät ole esityksen takana.

Sote-uudistuksen aikana nousi kohu vanhustenhoidosta, kun hoivayhtiö Esperi Care ja monet muut yksityiset hoivayhtiöt olivat syyllistyneet vanhusten kaltoin kohteluun. Tämä myös vaikutti yleiseen mielipiteeseen.

Jälkikäteen voi arvioida, että Sipilän hallitus yritti liian suurta. Sote-uudistuksessa haluttiin kerralla uudistaa koko järjestelmä kertarysäyksellä ja eduskunnan aika loppui, Sipilä erosi ja hallitus kaatui.

Eduskunta on parhaillaan lomalla, mutta helmikuussa sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa asiantuntijakuulemisen ja valmista pitäisi olla kesäkuun lopussa. Hieman olen ihmetellyt, kun kokoomus on ryhtynyt vastustamaan hyvinvointialuemallia, kun ministerinä ollessa Orpo puolusti Sipilän hallituksen maakuntamallin pitäen sitä vuonna 2018 parhaana vaihtoehtona.

Perustuslaki takaa kansalaisille tasavertaisen oikeudet terveydenhoitoon, asuipa hän missä päin tahansa. Siksi uudistus on saatava aikaan, sillä aika loppuu.

Harry Wallin (sd.)

kunnallisneuvos

Seinäjoki

Kommentoi