Lukijoilta: Sote vihdoin maaliin!

Nyt se vihdoin tapahtuu. Vuosien yrittämisen jälkeen sote-uudistus viedään vihdoin maaliin! Sotea on väännetty 15 vuotta yhdeksän pääministerin voimin ja joka kerta uudistus on kaatunut eduskunnan käsittelyssä.

Marinin hallitus toi viimein pöytään soten, joka on ensimmäistä kertaa saanut vihreää valoa sekä perustuslaki- että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Kokoomus katsoo 12 hallitusvuoden jälkeen tätä nyt oppositiosta. Se lieneekin päällimmäinen syy siihen raivoisaan hyökkäykseen, jonka kokoomus on nyt käynnistänyt tätä uudistusta vastaan. Toinen olennainen syy on se, ettei tämä uudistus avaa julkista rahoitusta vapaasti terveysbisneksen käyttöön.

Suomi on ainoa valtio maailmassa, jossa terveydenhuollon rahoittaa yksittäinen kunta.

Tämä on jo kauan ollut kunnille äärimmäisen vaikeaa johtuen mm. erikoissairaanhoidon potilaiden kalliista hoidosta. Se on myös johtanut suureen eriarvoisuuteen eri kuntien asukkaiden kesken. Toisessa kunnassa pääsee lääkäriin ja toisessa ei, jossakin on toimiva hammashuolto ja jossakin ei. Sama koskee sosiaalihuollon palveluja.

Rakenneuudistus on välttämätön, jotta voimme kehittää edelleen palveluiden saatavuutta.

Sote-uudistuksella voimme vahvistaa peruspalveluita, sujuvoittaa ihmisten hoidon ja hoivan saamista sekä parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Ihmisen koko palveluketju saadaan paremmin toimimaan, kun yksi palveluiden järjestäjä vastaa kokonaisuudesta. Palveluiden monituottajamalli on mahdollinen jatkossakin. Yksityinen ja kolmas sektori tekevät tärkeää työtä ihmisten palvelujen tuottajina, mistä syystä niillä on jatkossakin olennainen tehtävä tuottaa ihmisille parhaalla tavalla sopivia palveluita. Kaikkia tarvitaan, mutta julkisella toimijalla pitää olla päävastuu.

Uudistuksella pystytään myös suitsimaan hoiva- ja terveysjättien voitontavoittelua. Yhteiset verovaramme pitää käyttää järkevästi yhteiseksi hyväksi.

Uudistamme sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta jokainen pääsee nopeammin hoitoon, matalan kynnyksen palvelut toimivat paremmin ja tasa-arvo sekä kielelliset oikeudet toteutuvat. Tällä uudistuksella turvaamme ihmisten tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut – riippumatta lompakon paksuudesta tai ihmisen asuinpaikasta. Palveluiden yhteensovittaminen helpottaa paljon palveluita käyttävien ihmisten asemaa, kun palveluihin pääsy on oikea-aikaista ja joustavaa.

Uudistus parantaa myös osaavan henkilöstön saatavuutta. Hyvinvointialue on suurempana ja monialaisempana järjestäjänä houkuttelevampi työnantaja, kun se pystyy tarjoamaan pientä järjestäjää paremmin esimerkiksi koulutus-, tutkimus- ja erikoistumismahdollisuuksia sekä vaihtelevia työtehtäviä.

Olennaisinta seuraavaksi on jatkaa sisällön kehittämistä. Perusterveydenhoidon hoitotakuun tiukentaminen niin, että hoitoon pääsee viikossa, on keskeinen tavoitteemme. Tämä takuu sisältää myös pääsyn mielenterveyspalveluihin, mikä on erityisen tärkeää koronan myötä. Jonot pois terveyskeskuksista, vanhuspalvelulain seuraava vaihe kotiin tuotavien palveluiden ja omaishoidon kehittämiseksi sekä lastensuojelun henkilöstömitoitus.

Työtä riittää tehtäväksi jatkossakin, mutta nyt aivan uudenlaisella palvelurakenteella, joka mahdollistaa asioiden tekemisen uudella, vaikuttavalla tavalla.

On tärkeää saada myös henkilöstö, järjestöt ja kansalaiset aktiivisesti mukaan kehittämään palveluita.

SDP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi