Lukijoilta: Sotepalveluita kehitettävä edelleen

Kirjoitan tälläkin palstalla usein elinkeinopolitiikasta, teknologiainvestoinneista, tutkimuksesta, innovaatioista ja uusista yksityisen sektorin työpaikoista. Tasaisin väliajoin on kuitenkin hyvä muistuttaa siitä, miksi näitä uusia työllistäviä investointeja Suomeen tarvitaan.

Syy on hyvin yksinkertainen: jotta voimme edistää kaikkien Suomessa asuvien elämän laatua, eli ylläpitää ja edelleen kehittää mm. koulutus-, liikunta-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Loppupeleissä yhteiskunnan sivistyksen taso mitataan aina sillä, miten se pitää huolta kaikkein eniten apua tarvitsevista jäsenistään.

Alkusyksystä kävimme eduskuntaryhmämme kanssa erityisesti läpi sotepalveluiden nykytilaa ja kehitystarpeita.

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erittäin tärkeitä meille kaikille – lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille – ja todettakoon heti alkuun, että moni asia toimii suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa todella hyvin. Esimerkiksi erikoissairaanhoitomme pärjää kansainvälisessä vertailussa aivan erinomaisesti.

Haasteita ja kehittämistarpeita kuitenkin löytyy.

Koulutetun hoito- ja hoivahenkilökunnan saatavuus on yksi Suomen tulevaisuuden avainkysymyksistä. Keskeisiä seikkoja hoito- ja hoiva-alan houkuttelevuuden kannalta ovat riittävä määrä koulutuspaikkoja lääkäreille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille; hyvinvointi ja viihtyvyys työelämässä; hyvä johtajuus; tasa-arvo; kilpailukykyiset palkat; työperäinen maahanmuutto; jäykkien hierarkioiden purkaminen ja ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen.

Julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvan paineen lievittämiseksi on käytettävä yksityisen sektorin kapasiteettia. Varsinkin nyt, kun jonot ei-kiireelliseen hoitoon ovat kasvaneet suureksi koronapandemian vuoksi. Palvelusetelillä potilas voi helposti ja kätevästi valita itselleen parhaan ratkaisun.

Myös kolmannella sektorilla on äärimmäisen tärkeä rooli. Tarvitsemme liikkuvia ratkaisuja terveydenhuollon tasapuolisen saatavuuden varmistamiseksi ympäri Suomen.

Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettuja digitaalisia palveluja tulee lisätä, jotta palveluiden saatavuutta voidaan kehittää, erityisesti mielenterveyspalveluissa.

Omalääkäri- ja omasairaanhoitajajärjestelmän käyttöönottoa erityisesti ikäihmisille tulee selvittää. Oikeus arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu kaikille.

Oppilashuoltoa on vahvistettava - tarvitsemme riittävän määrän koulukuraattoreja ja -psykologeja. Huumeidenkäyttöä on ehkäistävä ja riippuvuudesta kärsiviä on autettava tehokkaasti.

Nykyinen maamme hallitus lisäsi ensitöikseen Vaasan keskussairaalan laajasti päivystävien joukkoon ja perustimme Vaasaan myös kansallisen Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen.

Lääketieteellistä koulutusta tulisi Vaasassa edelleen lisätä. Yhteistyöverkostoja ja potentiaalia löytyy niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Pohjanmaan hyvinvointialuetta valmistelevan ohjausryhmän jäsenenä nostan hattua Pohjanmaan kunnille, jotka etuajassa ovat toteuttamassa sote-uudistusta.

Tästä on hyvä jatkaa elintärkeiden sotepalveluiden kehittämistä alueellamme.

RKP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi