Lukijoilta: Sotilaspiirin päällikkö ei ole asunut Upseeritalossa

Ilkka-lehti (27.8.2019) käsitteli Upseeritalon historiaa artikkelissaan ”Pala 1930-luvun maisemaa”.

Kirjoituksessa väitetään, että Itikanmäellä oleva Upseeritalo olisi ollut myös Seinäjoen sotilaspiirin päällikön kotina.

Seinäjoen sotilaspiirin historiikissa vuosilta 1932–1992 ”Isänmaan asialla – 60 vuotta maanpuolustustyötä Etelä-Pohjanmaalla” (Gummerus) on kirjoitettu muun muassa myös sotilaspiirin esikunnan henkilöstön asunnoista. Teoksen lähdeaineistona on käytetty muun muassa Sota-arkistossa (nykyisin Kansallisarkiston Sörnäisten toimipiste) säilytettäviä Seinäjoen sotilaspiirin esikunnan asiakirjoja.

Heinäkuussa 1932 Seinäjoen kauppala ja puolustusministeriö tekivät kauppakirjan, jolla Itikanmäellä sijaitsevan entisen Pohjanmaan Verkatehtaan kiinteistöt ja maa-alueet siirtyivät puolustusministeriön omistukseen ja Seinäjoen sotilaspiirin esikunnan hallintaan.

Tarkoituksena oli, että aluejärjestön perustamisessa syntyvä uusi esikunta siirtyy Itikanmäelle heti tilojen kunnostamisen jälkeen. Siihen saakka jatkettiin vuokralaisena entisen Suupohjan kutsuntapiirin tiloissa Kauppakadulla varatuomari Ilmari Talvitien omistamassa vuonna 1925 valmistuneessa rakennuksessa.

Verkatehtaan alueella oli seitsemän kiinteistöä, joiden kunnostaminen aloitettiin elokuussa 1932.

Muutto Itikanmäelle tapahtui heti vuoden 1933 alusta päättyen helmikuussa 1934. Korjaus- ja muutostyöt maksoivat yhteensä 99 000 markkaa, joista suurimman osan, 87 500 markkaa, vei entinen “kivinavetta”. Piiripäällikön asuinrakennuksen korjaukseen meni vain 2 080 markkaa. Loput runsas 10 000 markkaa jäi upseeri- ja aliupseeritalojen sekä esikuntarakennuksen kunnostamiseen.

Upseeritaloon oli varattu huoneistot esikunnan neljälle upseerille ja heidän mahdolliselle perheelleen sekä palvelijalle.

Ensimmäiset asukkaat olivat kapteeni Torsten Björkman (ye-upseeri), jääkärimajuri Aarne Kuula (kutsunta-asiainupseeri), kapteeni Kaarlo Parsio, entinen Granbohm (talouspäällikkö) ja luutnantti Eero Tanner (adjutantti).

Ensimmäinen sotilaspiirin päällikkö entisessä verkatehtaan johtajan asunnossa oli everstiluutnantti Heikki (Karl Henrik Alexander) Schreck 1.2.1934 alkaen.

Vuonna 1968 valmistui valtion virastotalo Kirkkokadulle, jonne sotilaspiirin esikunta siirtyi Itikanmäeltä 17.12.1968. Esikunta oli kahdessa kerroksessa virastotalon eteläpäädyssä ja esikunnan yläpuolella kolmannessa kerroksessa oli sotilaspiirin päällikön virka-asunto.

Ensimmäinen asukas virka-asunnossa oli eversti Eino E. Suorsa.

Itikanmäellä olleet sotilaspiirin päällikön virka-asunto, esikuntarakennus ja aliupseeritalo väistyivät Itikanmäen liikennejärjestelyjen (kantatie 67) takia ja viimeisin asukas poistui upseeritalosta 1990-luvun alussa ennen Seinäjoen sotilaspiirin esikunnan lakkauttamista 31.12.1992.

Jarmo Seppä

Seinäjoki

Kommentoi