Lukijoilta: Suomalaista politiikkaa

Olen ajoittain seurannut eduskunnan kyselytunteja. Valikoitujen kansamme edustajien toiminta on muistuttanut alle kouluikäisten lasten hiekkalaatikkoleikkejä, jossa kinastellaan hiekkalapioiden oikeudenmukaisesta jaosta ja riittävyydestä kaikille hiekkakakkujen tekijöille.

Eduskunnassa istuu 200 toinen toistaan ikään kuin fiksumpaa kansamme edustajaa, jotka pyrkivät lainsäädäntötyössään ylläpitämään suomalaisten ns. hyvinvointiyhteiskuntaa. Suomi haluaa olla ykkönen ilmastonsuojelussa ja suvaitsevaisuudessa sekä EU:n puheenjohtajamaana antaa toimintasuunnat muillekin jäsenmaille.

Valitettavasti nämä hurskaat suunnitelmat tulevat liian kalliiksi yhteiskunnallemme. Nykyisellään on jo nähtävissä liikaa eriarvoistumista, köyhyyttä ja välinpitämättömyyttä.

Kansanedustuslaitoksemme maksaa liikaa ja kansamme edustajien määrää tulisi supistaa puoleen siten, että äänestysoikeus olisi ylitse maakuntarajojen. Tällöin saisimme parhaat asiantuntijat koolle ja demokratia voisi taas toimia.

EU:n jäsenmaana Suomen asioista päätetään jo valmiiksi Brysselissä.

Tällä hetkellä kansamme edustajien keski-ikä on ollut nuorenemaan päin, mutta samalla heiltä puuttuu elämänkokemusta käytännön yhteiskuntaan liittyvistä asioista. Moni on sitoutunut politiikan tekoon jo hyvin nuorena, joten perheet ovat perustamatta, lapset tekemättä ja työelämä kokematta.

Nyt Antti Rinne entisenä ay-aktiivina luopui pääministerin paikaltaan. Ilmeisesti Postin henkilöstön työtaistelu osa-alueineen aiheutti asian.

Näyttää siltä, että SDP:n ay-verkosto Teollisuusliiton voimin tulee näistä seikoista johtuen laittamaan Suomen polvilleen. Nopeasti oli havaittu Teollisuusliiton jäsenten olevan ankarassa palkkakuopassa, josta nousemiseen tarvitaan mittavia työtaistelutoimia.

Esa Hytti

Lapua

Kommentoi