Lukijoilta: Suomen on investoitava tuottavaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Suomessa talouskasvu on ollut finanssikriisin jälkeen matalalla tasolla.

Finanssikriisin ja myös eurokriisin lisäksi talouden heikkoon kehittymiseen ovat vaikuttaneet teollisuuden rakennemuutos ja näistä johtuva T&K-panostusten väheneminen merkittävästi.

Tutkimus- ja kehitystoimintaa olisi syytä tehdä yrityksissä ja korkeakouluissa. Erityisen tärkeää tulevaisuuden kasvulle on korkeakouluissa tehtävä perustutkimus, jonka päälle rakentuu soveltava tutkimus ja sitä kautta muodostuvat uudet innovaatiot.

Tutkimuspanostuksia tulisi siten siis lisätä erityisesti luonnon-, insinööri- ja kauppatieteisiin. Nämä alat ovat kriittisiä uuden tekniikan keksimiselle ja sen hyödyntämiselle taloudellisesti kannattavalla tavalla. Henkisen pääoman kehittyminen vaikuttaa positiivisesti tuottavuuden kehitykseen, jolloin myös talouskasvu olisi nopeampaa.

Tuottavuuden paraneminen olisi myös aito ilmastoteko, koska sama tuotantomäärä saadaan aikaiseksi pienemmillä määrillä tuotantopanoksia ja samalla tuotantoprosessit ovat energiatehokkaampia.

Esitetyt, jopa 100 miljoonan euron leikkaukset tutkimukseen johtavat talouskehityksen heikkenemiseen pitkällä aikavälillä.

Jaakko Koskela

kauppatieteiden maisteri, taloustiede

varapuheenjohtaja

Pohjanmaan Kokoomusnuoret

Vaasa

Kommentoi