Lukijoilta: Suomi, jonka puolesta kannattaa äänestää

Minulta on usein kysytty, miksi juuri perussuomalaisia kannattaa äänestää juuri näissä eduskuntavaaleissa. Tämä on toistunut niin toreilla, kuin huoltoasemilla ja kaikkialla missä pohjalaiset liikkuvat.

Vastaus on helppo. Perussuomalaista ehdokasta äänestäessäsi äänesi ei mene harakoille vaan sillä on vaikutusta, sillä meidän politiikkamme merkitsee yksiselitteisesti muutosta parempaan. Perussuomalaisella puolueella on tarjottavanaan Suomesta visio, joka muodostaa kokonaisvaltaisen näkemyksen niistä toimenpiteistä, joilla maatamme kehitetään. Se visio käsittää vientiteollisuutta ja hyvinvointia luovien kasvavien kaupunkiseutujen merkityksen ja tarpeet.

Visio tunnustaa myös maaseudun painoarvon suomalaisen kulttuurin ja erittäin vahvan kotimaisen maa-ja metsätalouden, sekä elintarviketuotannon itseisarvon.

Se maalaa kuvan Suomesta, jonka puolesta kannattaa ja pitääkin äänestää. Meidän politiikkamme ensimmäinen ja tärkein periaate ihan kaikilla yhteiskuntaelämän sektoreilla on se, että suomalaisten veroeurot on käytettävä suomalaisten hyväksi.

Kun työtä tekevien ja veroja maksavien kansalaisten osuus suhteessa muihin pienenee tällä hetkellä ikääntymisen ja heikon syntyvyyden vuoksi, täytyy resurssit suunnata entistä tarkemmin oikeisiin kohteisiin. Siis suomalaisiin vähäosaisiin, vanhuksiin, lapsiperheisiin, sairaisiin ja vammaisiin.

Muutos parempaan on mahdollinen. Se ei kuitenkaan tapahdu vanhojen, moneen kertaan tarjottujen ratkaisujen avulla. Me tarvitsemme tavallisen suomalaisen ostovoiman ja omistajuuden vahvistamista, sillä ilman elinvoimaisia kotitalouksia ja paikallisia yrityksiä ei ole tervettä taloutta, eikä hyvinvointia.

Me haluamme Suomen, jossa pärjää omalla työnteolla, ahkeruus palkitaan, menestys sallitaan ja jossa jokainen tulee palkallaan myös toimeen.

Välttämättömät elinkustannukset, kuten asuminen ja liikenne, eivät saa viedä kohtuuttoman suurta osaa palkasta. Vaurastumisen täytyy olla mahdollista normaalilla työnteolla.

Myös ilmastopolitiikalla ja ympäristöteoilla on suuri vaikutus siihen, miten hyvä ja kannustava maa Suomi on. Me teemme työtä maapallon, ympäristön ja luonnon puolesta, mutta emme edistä sellaisia ratkaisuja, joilla on ainoastaan symbolinen merkitys ja joiden kustannukset lankeavat pieni- ja keskituloisille, erityisesti maakunnissa asuville ihmisille.

Suomi on maa, jonka teollisuudessa ja vientisektorilla käytetään runsaasti energiaa, jossa välimatkat ovat pitkiä ja sää on kylmä. Juuri näillä seikoilla on vaikutusta siihen, millaisia ilmastotavoitteita voimme asettaa.

Voimme silti tehdä paljon ja tehtaan piippu missä tahansa Suomessa on aina ympäristöteko. Onko näin muualla maailmassa?

Olemme kuulleet ensimmäiset uutiset siitä, miten kansainväliset yritykset lisäävät toimintojaan Pohjanmaan alueilla ja jopa keskittävät tänne aiemmin kaukomaille sijoitettua tuotantoaan. Tämä on sitä parasta ympäristöpolitiikkaa ja sen jatkumiseen meidän kannattaa panostaa, sillä se tuo työpaikkoja ja siinä kaikessa on kysymys paitsi maailmasta, niin ennen kaikkea Suomesta.

Jukka Mäkynen (ps.)

kansanedustajaehdokas

Vaasa

Kommentoi