Lukijoilta: Suomi tarvitsee synnyttäjiä ulkomailta

Vuonna 2016 sisäinen väestönkasvu meni miinukselle. Silloin alkoi kuolla enemmän ihmisiä kuin lapsia syntyi.

Suuret ikäluokat alkavat poistua muonavahvuudesta kiihtyvällä vauhdilla. Sotemenot vähenevät ja jäävälle varallisuudelle on vähemmän jakajia. Myös hiilinielu asukasta kohden kasvaa. Sehän on hyvä asia? Rajat vain kiinni.

Jotta kansa ei kuihdu sisäisesti, niin syntyvyyden pitää olla vähintään 2,1 lasta naista kohden, koska miestäkin kohden pitää syntyä lapsi ja lapsiakin aina kuolee. Tämä raja alitettiin jo vuonna 1969. Vuonna 2018 syntyvyys oli enää 1,41 lasta naista kohden.

Naisia ei pidä tästä kuitenkaan syyttää. Vapaassa Suomessa naiset hankkivat miesten avustuksella lapsia niin paljon kuin tuntuu hyvältä. Lapsia ei hankita valtiota varten.

Koska lapsi ei ole voinut valita, että syntyykö köyhään vai rikkaaseen perheeseen, niin yhteiskunnan eli meidän kaikkien yhdessä pitää huolehtia, että kaikkien lasten etu toteutuu.

Lapsen arvoa on ruvettu mittaamaan liikaa rahassa. Huonostihan kansakunnan käy, jos ei ole varaa hankkia lapsia.

Toistaiseksi maan asukasmäärä on kuitenkin noussut, koska Suomeen on halunnut muuttaa enemmän ihmisiä kuin täältä pois. Ilmastonmuutos vähentää asumiskelpoista maa-alaa ja pakottaa muuttamaan alueille, missä sen haitat ovat vähäisemmät.

Jos emme halua asukasmäärän laskevan, niin tarvitsemme työvoimaa ja synnyttäjiä ulkomailta. Vaasassa näkyykin suhteellisen paljon ulkomaalaisen näköisiä lapsia.

Ainakin pakolaisille Suomi on ihanteellinen ja turvallinen maa synnyttää lapsia verrattuna lähtömaittensa tai pakolaisleirin asumisoloihin, soteen, tukiin ja opiskelumahdollisuuksiin.

Suoraan suomalaiseen kulttuuriin syntyvät lapset eivät tarvitse erityistä kotouttamistakaan.

Noin 70 000:lla Suomessa syntyneellä on ulkomailla syntynyt puoliso. Silläkin tavalla Suomi globalisoituu.

Kaikkein huolestunein väestökehityksestä olen maanpuolustuksen kannalta. Puolustettava alue pysyy saman suuruisena, mutta ikäluokat pienenevät ja yhä useampi ei halua tai pysty suorittamaan edes lyhyttä tappamis- ja tuhoamiskoulutusta. Turvaudutaan naisiin.

Venäjä lisää tulivoimaansa meidänkin öljyrahoillamme. Tätä menoa ei auta muu, kuin liittyä Natoon.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi