Lukijoilta: Syöpäpotilaalla on oikeus kuntoutussuunnitelmaan

Potilaalla on oikeus hyvään ja oikea-aikaiseen hoitoon. Monesti hän ei tiedä, miten hoitoprosessit etenevät ja mitkä ovat potilaan oikeudet.

Syöpäpotilaana oleminen ei ole helppoa. On tärkeää, että hänen koko sairauden matkalla on mahdollista keskustella lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa eri asioista niin, että potilas saa tarvitsemansa tiedon.

Kuntoutus on tärkeää melkein kaikille syöpäpotilaille jossain vaiheessa sairautta. Potilaalla voi olla kipuja, kankeutta, jäykkyyttä, mutta myös sosiaalisia sekä psykologisia ja psykososiaalisia haasteita.

Lisäksi ongelmia voi olla esimerkiksi nielemisen ja syömisen kanssa, jos sädehoito on pään ja kaulan alueella tai leikkaus on tehty tällä alueella. Myös sytostaatit voivat tehdä suuhun haavoja tai haasteita nielemiseen. Nämä ovat vain muutamia asioita ja ongelmia syöpäpotilaan matkassa.

Syöpäpotilailla voi myös ilmetä raskaita ajatuksia ja mieliala voi olla matala. Tällöin psykologi, kuraattori tai psykoterapeutti voi auttaa. Moni potilas, jolla on ollut syöpä, miettii esimerkiksi omaa minäkuvaansa, ja miten jatkaa elämässä eteenpäin. Keskusteluapu on myös hyvää kuntoutusta, eli nimenomaan kuntoutusta ajatuksiin ja mielelle.

Potilaat eivät aina tiedä, että heillä on oikeus olla osallisena omassa hoidossaan. Kuntoutussuunnitelma on osa hoitopolkua ja potilailla on oikeus olla mukana tekemässä sitä yhdessä lääkärin ja hoitajan kanssa.

Joitakin vuosia sitten ruotsalainen Nätverket mot cancer -yhdistys teki tutkimuksen, jossa tuli ilmi, että vain 4 prosenttia syöpäpotilaista tiesi kuntoutussuunnitelmastaan. Veikkaan, että Suomessa prosenttiluku on suurin piirtein sama, mikä on todella valitettavaa.

Koska potilailla on oikeus saada kuntoutussuunnitelma sekä kuntoutusta, tieto pitäisi välittyä potilaille. Myös hoitohenkilökunnan pitäisi osata paremmin tarjota potilaille tietoa asiasta.

Kun syöpäpotilaalle sitten laaditaan kuntoutussuunnitelma, se ei saa jäädä siihen. Suunnitelmaa pitää myös käydä läpi ja päivittää. Potilaan pitää saada kuntoutusta ja myös arvion, miten kuntoutus etenee. Jos syöpäpotilaan kuntoutussuunnitelmaan panostettaisiin enemmän, niin potilas ei jäisi yksin ongelmiensa kanssa.

Kuntoutus on hyvä aloittaa heti diagnoosin tultua, koska jo silloin potilaalla voi olla ongelmia. Hoitojen sivuvaikutukset yleensä pahenevat hoitojen aikana. Kuntoutussuunnitelmaa pitää jatkaa ja muokata aina tarvittaessa. Kuntoutus voi olla fyysistä, psyykkistä tai toiminnallista.

Syöpäpotilaalle voisi tehdä myös jonkinlaisen terveyskartoituksen, jollaisia tehdään jo osittain. Terveyskartoitus olisi hyvä tehdä jo ennen kuin hoidot alkavat, hoitojen aikana sekä niiden loputtua. Näin potilas, hoitaja ja lääkäri huomaisivat nopeammin muutokset potilaan voinnissa.

On olemassa monenlaisia tapoja seurata potilaan vointia ja kartoittaa, missä potilaalla on ongelmia. Ongelmien ei aina tarvitse olla ainoastaan fyysisiä, joten terveyskartoituksessa tulisi ottaa huomioon myös muita ongelmakohtia potilaan koko elämäntilanteessa.

Syöpäpotilas tarvitsee paljon apu ja tukea monesta eri paikasta. Potilas ei aina itse tiedä, mistä hän saa apua ja minkälaista apua hänellä on oikeus saada.

Kuntoutussuunnitelma kuuluu potilaan oikeuksiin ja hän voi itse lääkärin kanssa ottaa sen puheeksi. Potilaalla on oikeus saada oma kuntoutussuunnitelma ja hänellä on oikeus siihen, että sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Eva-Maria Strömsholm

sairaanhoitaja, syöpähoitaja ja syöpäpotilas

Vaasan RKP:n valtuustoryhmän ensimmäinen varajäsen

Kommentoi