Lukijoilta: Syyttömyysolettama unohtui

6.7.2020 Ilkka-Pohjalainen-lehden mielipidekirjoituksessaan Karri Helin kirjoittaa kansanedustaja Juha Mäenpäästä (ps.): ”Kun oikeutta ei käydä, johtopäätöksiä tehdessä on tyydyttävä poliisitutkinnan tuloksiin, joiden mukaan puheenvuoro täytti rikoksen tuntomerkit. Perussuomalaisten esittämä syyttömyysargumentti siis ei päde, vaan on ilmeistä, että Mäenpään puheenvuoro oli rasistinen.”

Mainittakoon, että puhe löytyy edelleen Youtubesta ja eduskunnan verkkosivuilta. Mäenpää ei puheessaan käytä alatyyliä, väkivaltaa tai mainitse mitään kansanryhmää.

Helin unohtaa syyttömyysolettaman, joka on keskeinen rikoksesta epäillyn oikeusturvan tae. Sen mukaan jokaista rikoksesta epäiltyä ja syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

Syylliseksi toteaminen edellyttää menettelyä, joka takaa epäiltynä olevalle todelliset mahdollisuudet torjua puolustautumalla häneen kohdistuvat epäilykset.

Syyttömyysolettamaa koskeva nimenomainen määräys sisältyy Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaan 6.2 ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen artiklaan 14.2.

Poliisin tai syyttäjän ei ole esitutkinnan tai syyteharkinnan aikana asiallista ottaa kantaa epäillyn syyllisyyteen. Tämän näyttää unohtaneen asiaa tutkinut poliisi sekä valtakunnansyyttäjä.

Karri Helinin päättelyä siitä, että poliisitutkinnan tulos olisi yhtä kuin tuomioistuimen ratkaisu, tarkoittaisi käytännössä sitä, että esimerkiksi ulkomaalainen voitaisiin karkottaa Suomesta rikosepäilyn, aloitetun esitutkinnan tai poliisin esitutkinnassa syntyneen käsityksen perusteella.

Helinin kirjoituksessa myös väitettiin, että asia ratkaistiin ryhmäkurilla. Väite oli virheellinen, perussuomalaisilla ei ollut asiassa ryhmäpäätöstä, vaan jokainen perussuomalainen kansanedustaja sai äänestää vapaasti, kuten kuuluukin.

Eduskunnan päätös olla myöntämättä valtakunnansyyttäjälle syytelupaa, perustuu voimassa olevaan Suomen perustuslakiin. Jos tämä asia halutaan muuttaa, on pyrittävä muuttamaan perustuslakia eikä sivuuttamaan sen sisältöä.

Hannu Akkanen (ps.)

kunnanvaltuutettu

Ilmajoki

Kommentoi