Lukijoilta: Syyttömyysolettamasta Helinille

Karri Helin jatkaa keskustelua kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) syytesuojaepisodista.

Vastauksessaan allekirjoittaneelle hän mainitsee, että ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on … katsonut, että syylliseksi toteava syyttämättäjättämispäätös kumoaa syyttömyysolettaman vaikka syyte olisi jätetty nostamatta.” (Tieteen termipankki, syyttömyysolettama).

Syyttömyysolettaman sisällöstä lausutaan hallituksen esityksessä, joka koskee ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymistä. Sen mukaan ”syyttömyysolettama merkitsee sitä, että syyttäjän on pystyttävä näyttämään rikossyyte toteen ja toisaalta sitä, että ketään ei saa kohdella syyllisenä ennen syyllisyyden vahvistavaa tuomiota”.

Syyttömyysolettaman taustaideologian mukaan on parempi vapauttaa kymmenen syyllistä, kuin tuomita yksi syytön.

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen ei eduskunnalle jättämässä syytelupapyynnössään (https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Documents/syytelupapyynt%C3% B6.pdfedes ) tiennyt, aikooko hän nostaa syytteen vai ei. Lisäksi hän ilmoittaa, että mikäli eduskunta ei anna suostumustaan, hän tulee tekemään päätöksen syyttämättäjättämisestä syyteoikeuden puuttumisen perusteella.

Outona pidän Helinin esille nostamaa ”syylliseksi toteavaa syyttämättäjättämispäätöstä”. Käsittääkseni tällainen olisi mahdollista ainoastaan tapauksessa, jossa syyttäjällä olisi oikeus määrätä sanktio/sakko oikeudenkäynnin välttämiseksi. Lähinnä joissain liikennerikosasioissa tms.

Ajatuskin siitä, että joku julistetaan syylliseksi rikokseen ilman tuomiota, ei kuulu länsimaiseen oikeuskäytäntöön.

Valtakunnansyyttäjällä on oma ohje syyttämättäjättämispäätökseen (VKS:2016:6 Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen ja sisältö).

Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa: Päätös on perusteltava. Perusteluja ei saa esittää rikosta syyksilukevassa muodossa.

Olisi ennenkuulumatonta, jos valtakunnansyyttäjä ottaisi kantaa syyllisyyteen asiassa, jossa hänellä ei ole edes syyteoikeutta.

Omalta osaltani päätän tästä asiasta kirjoittelun tähän, kiitän kuitenkin Karri Heliniä asiallisesta keskustelusta.

Hannu Akkanen (ps.)

kunnanvaltuutettu

Ilmajoki

Kommentoi