Lukijoilta: Takaisin kouluun? Kun koulutie on päättynyt koronaan

Syksyn koulutaival alkoi hyvissä merkeissä, sillä lapset ja nuoret pystyivät aloittamaan koulun lähiopetuksessa tuttujen opettajien ja tovereiden ympäröimänä. Maailmalla tilanne on toinen. Koronan vuoksi pahimmillaan miljardi lasta oli poissa koulusta. Lähiopetukseen ei ole vieläkään voitu kaikkialla palata ja pitkä opetuksen keskeytys on tuonut takapakkia oppimiseen.

Kansainväliset kehitysjärjestöt ovat huolissaan koronapandemian vaikutuksista koulutukseen ja oppimiseen. Kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9. on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan, mihin suuntaan olemme menossa.

Pandemian vuoksi maailmassa on menetetty arviolta yli 20 vuoden koulutussaavutukset ja pelkäämme, että jopa 50 miljoonan lasta putoaa koulusta pysyvästi. Sittenkin kun kouluun palataan, on edessä menetetyn ajan kiinni kurominen. 168 miljoonan lapsen koulu on ollut suljettuna kokonaisen vuoden ajan ja jos etäopiskelu on ollut mahdotonta, on moni lapsi voinut menettää kokonaisen kouluvuoden.

Koulutuskriisi on maailman yhteinen haaste. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet vuoteen 2030 mennessä. Mutta miten voimme saavuttaa tavoitteen, kun haasteet kasvavat?

Ratkaisut löytyvät koulutuksen rahoituksesta, koulutuksen laadusta ja koulunkäyntiä tukevasta työstä. Vauraiden maiden pitää pystyä kuromaan kiinni rahoitusvaje, joka estää koulutuksen laajenemista kaikkien lasten ulottuville. Kouluun pääsy ei toisaalta aina takaa oppimista, minkä vuoksi tukea tarvitaan myös koulutuksen laatuun. Kehitysyhteistyöllä taas tuetaan yhteiskuntien kehitystä, jotta perheillä on mahdollisuuksia lähettää lapset kouluun.

Suomalaisten etu on, että kaikkialla maailmassa lapset ja nuoret saavat koulutusta, hyvän elämän edellytykset, mahdollisuudet työllistyä, taitoja osallistua yhteiskuntansa kehittämiseen ja mahdollisuudet tavoitella unelmiaan. Koulutuksen avulla tuetaan yhteiskuntia kestävämpään tulevaisuuteen, puututaan eriarvoisuuden kasvuun ja tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista.

Jotta onnistumme vuoden 2030 koulutustavoitteessa, tarvitsemme valtion, yksityisen sektorin, tieteen, kansalaisten ja järjestöjen tuen. Ennen muuta vaaditaan ilmapiiri, joka on valmis tulemaan kehitystä ja ymmärtää koulutuksen merkityksen maailman monimutkaisten haasteiden ratkaisuissa.

Milloin lapset pääsevät palaamaan kouluun? Silloin, kun saamme pandemian pysäytettyä ja onnistumme rokotteiden jakamisessa reilusti myös kehittyville maille, jotta yhteiskuntia voidaan avata kaikkialla.

Harri Hakola

Fida International

Ossi Heinänen

Plan International Suomi

Jouni Hemberg

Kirkon Ulkomaanapu

Hanna Markkula-Kivisilta

Pelastakaa Lapset

Kommentoi