Lukijoilta: Talouden suhdannehuippu ei selitä kaupungin irtisanoutumisilmiötä

Vuonna 2018 tehtiin Vaasan kaupungilla uusi ennätys irtisanoutumisissa 15 vuoden aikajänteellä (2004–2018) tarkasteltuna. Käsillä on poikkeuksellinen ilmiö, jossa Vaasan kaupungin vakituinen henkilöstö irtisanoutuu omasta pyynnöstä vuosi vuodelta yhä enemmän. Irtisanoutumisia vuonna 2018 (138 henkilöä) oli 12 % enemmän kuin 2017 (123 henkilöä). Eläkkeelle jääneet eivät sisälly näihin lukuihin.

Irtisanoutumisluvut voivat sinänsä kuulostaa pieniltä, mutta huolestuttavaa on niiden kiihtyvä tahti verrattain lyhyessä ajassa. Verrattaessa vuoden 2018 irtisanoutumislukua (138 henkilöä) vuoden 2014 vastaavaan (85 henkilöä) on kasvua viiden vuoden ajanjaksolla jopa 62 %.

Irtisanoutumisien määrä ja tahti usein kertovat organisaation henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta. Toki on tervettä ja luonnollista, että työpaikassa on vaihtuvuutta, mutta Vaasan kaupungin kohdalla on poikkeuksellista erityisesti irtisanoutumisien kiihtyvä tahti.

Henkilöstön suuri vaihtuvuus on myös kaupungin taloudelle ylimääräinen taakka ja se vaikuttaa työn sujuvuuteen. Uuden työntekijän etsiminen, viive vanhan työntekijän lähdön ja uuden saapumisen välillä sekä uuden työntekijän kouluttaminen tehtäviensä tasolle aiheuttavat kaikki ylimääräisiä kustannuksia sekä viivettä työn sujuvuudessa.

Ongelmat moninkertaistuvat, kun strategisesti tärkeiltä paikoilta irtisanoutuu henkilöitä, joita on hankala korvata. Työn tuottavuus Vaasan kaupungilla olisi paljon korkeampi, jos irtisanoutumiset saataisiin lasku-uralle.

Irtisanoutumisien selitykseksi on esitetty Suomen taloustilanteen paranemista, mutta talouden suhdannehuippu (vuosi 2018) ei selitä ilmiötä siitä huolimatta, että vaihtoehtoisia työpaikkoja on ollut aikaisempaa paremmin tarjolla. Ydinkysymys on, että mitkä ovat ne työntävät voimat, jotka suhdanteiden mahdollistaessa puskevat työntekijöitä pois Vaasan kaupungilta.

Verrattaessa vuoden 2018 (138 henkilöä) irtisanoutumislukua kumpaan tahansa kahteen aiempaan talouden suhdannehuippuvuoteen 2011 (82 henkilöä) tai 2008 (80 henkilöä) nähdään, että vuoden 2018 luku on yli 68 % korkeampi. Käsillä oleva irtisanoutumisaalto on poikkeuksellinen.

Esitin vuosi sitten kesäkuussa (11.6.2018) valtuustoaloitteen muodossa, että Vaasan kaupunki palkkaa ulkopuolisen konsultin selvittämään Vaasan kaupungin kasvavien irtisanoutumislukujen todellisia syitä. Toistaiseksi aloite on edelleen käsittelemättä ja ilmiön taustalla olevat syyt selvittämättä.

Ulkopuolisen konsultin palkkaaminen on paras ratkaisu, eikä selvitystä kannata tehdä omana työnä. Käsillä olevaa tilannetta voidaan verrata tapaukseen, jossa henkilö on vakavasti sairas eikä tiedä mikä häntä vaivaa. Tällöin apua saa parhaiten terveydenhoidon ammattilaiselta.

Toki myös itse voi etsiä apua ja syitä oireisiin esimerkiksi googlettamalla tietoa internetistä, mutta jokainen terveydenhoidon ammattilainen tietää, että se ei ole viisasta. Ulkopuolisen ammattilaisen apu on paras ratkaisu tilanteen ollessa vakava ja kriittinen.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi