Lukijoilta: Talousajattelua avohakkuiden tilalle

Tässä lehdessä kerrottiin äskettäin huolestuneesti, että metsähallituksen talouden kävisi huonosti, jos se joutuisi luontoväen kansalaisaloitteen vuoksi luopumaan avohakkuista. Liiketuloksesta katoaisi peräti kaksi kolmasosaa. Kansalaisaloitteessa ei kuitenkaan esitetä hakkuukieltoa vaan vain avohakkuiden lopettamista.

Jutussa kerrottiin metsähallituksella olevan peräti 15 erilaista hakkuutapaa. Siinä suuressa joukossa ei ilmeisesti kuitenkaan ole pitkään ja perusteellisesti tutkittua jatkuvan kasvatuksen yläharvennusta.

Se nimittäin olisi paljon avohakkuuta taloudellisempi vaihtoehto.

Jatkuvan kasvatuksen yläharvennuksessa jätetään hakkaamatta kaikki kuitupuut

Ne kasvavat seuraavaa hakkuuta varten uusiksi tukkipuiksi. Tuloja jää kuitupuiden hakkuusta saamatta vähemmän kuin avohakkuun jälkeen menetetään muokkaukseen, istutukseen, heinien torjuntaan, taimikonhoitoon ym. puuhiin.

Avohakkuussa jäävät tappioksi lisäksi ympäristövauriot, hiilihävikki, monimuotoisuuden ja monikäytön menetykset. Niitä ei voi korvata.

Käyttämällä kaikissa metsissä avohakkuun sijasta jatkuvaa kasvatusta taloustulos kohenisi ja ympäristö säästyisi monilta vaurioilta.

Metsissä voisi samanaikaisesti poimia sieniä ja marjoja, ulkoilla ja virkistyä, vaalia terveyttä ja harjoittaa luontomatkailua ja pohjoisessa poronhoitoa.

Me omistamme yhteisesti myös kuntien ja seurakuntien hallinnoimat metsät. Avohakkuut pitäisi myös niissä haitallisina ja epätaloudellisina lopettaa. Tarvitaan kansalaisaloitteita.

Erkki Lähde

metsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori

Kommentoi