Lukijoilta: Tämä kriisi selätetään kunnissa asenteella, rohkeudella, uudistumisella ja yhteistyöllä pk-yritysten kanssa

Nyt jos koskaan on kunnissa aika panostaa yritysyhteistyön kehittämiseen. Yrittäjyyden olosuhteiden parantaminen ja päätöksenteon yrityslähtöisyys tulisi olla toiminnan punainen lanka.

”Kuntien selviytymistä ei ratkaista valtionosuuksilla, vaan uudenlaisella kuntien yhteistyöllä pk-yritysten kanssa”. Näin totesi Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen 19.5.2020 pidetyssä Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon koronawebinaarissa.

Yritykset hakevat nyt osaltaan uutta suuntaa. Kunnan on luotava suotuisa toimintaympäristö, alusta kannattavalle toiminnalle. Ilman vuorovaikutusta pk-yrittäjien kanssa tämä ei toimi.

Yrittäjiä on kuultava ja yrittäjät on otettava työryhmiin, joissa suunnitellaan tulevaisuutta niin paikallis-, kuin aluetasolla. Hyvä toimintaympäristö varmistetaan lainsäädännöllä, kannustavalla verotuksella, toimivilla liikenneyhteyksillä, koulutuksella ja kaikilla tasoilla tapahtuvalla päätöksenteolla, joka huomioi yritysvaikutukset. Tekojen lisäksi ratkaisevaa on asenne ja tahtotila.

Yritysvaikutusten arviointi ei ole vain yhden lomakkeen täyttämistä monien muiden arvioiden joukossa. Kyse on mielen asenteesta, joka tulisi olla kaikilla poliittisilla päätöksentekijöillä ja virkamiehillä.

Yksinkertaisuudessaan se on itseltään kysymistä; edistääkö päätökseni yrittäjyyttä, vai heikentääkö päätös jollain tavoin yritysten toimintaa.

Nyt jos koskaan on tilausta entistä tiiviimmälle yhteistyölle ja yrittäjän äänen kuulumiselle. Yhteinen suunnitelma kriisin selättämiseen on tarpeen. Tässä selviytymisen tarinassa ratkaisevat tekijät löytyvät asenteista, tahtotilasta, rohkeudesta ja päätöksenteon kyvykkyydestä, uskalluksesta luopua ja luoda uutta.

Yritysten maksamat ja välillisesti yritysten tuottamat verot ovat noin puolet kuntien tuloista. Emme siis luo puitteita ainoastaan yritystoiminnalle, vaan myös kunnalle, joka kykenee huolehtimaan kuntalaisten tarpeista.

Katja Rajala

Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja

yrittäjä, Innopop Oy

Kommentoi