Lukijoilta: Tarpeeton yömelu kiusaa Lapualla

Ääntä mahtuu maailmaan ja sen menoon.

Lehtimediassa on keskusteltu ja otettu kantaa erilaisten moottoriajoneuvojen aiheuttamiin haittoihin. Edellä mainitulla viittaan myös Lapuan ja Seinäjoen tilanteeseen, eritoten harmillisiin, jopa tahallisiin moottoriajoneuvojen käytön tuottamiin ongelmiin asutuskeskusten ytimissä.

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuussa 2020: ”Tarpeeton ja häiritsevä ajo mm. taajamassa on kielletty”. Näin ollen, viranomaiset voivat tarvittaessa puuttua asiaan.

Voi olla, että haittatekijät usein toistuessaan murentavat pikkuhiljaa asutuskeskusten sosiaalista infrastruktuuria: palvelut katoavat, ihmiset muuttavat pois, asuntoa ei saada vuokratuksi tai myydyksi. Tätä kannattaa kunnan päättäjienkin miettiä.

Asetuin asumaan Lapualle noin vuosi sitten ja voin rehellisesti sanoa, että olen viihtynyt täällä hyvin.

Sitten se mutta: Missään muualla, edes pääkaupunkiseudulla kauan asuttuani, en ole törmännyt vastaaviin yörauhaa häiritseviin tahallisiin ja toistuviin meluhaittailmiöihin kuten nyt Lapualla.

Olen keskustellut kasvokkain ”äänten tuottajien” kanssa. Olemme jokseenkin päätyneet yksimielisyyteen oleellisista asioista. Tosin, minua on myös kehotettu ”muuttamaan muualle”.

Kyse on ilmiöstä, jota tulee pohtia rakentavassa hengessä, niin että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi asiallisen keskustelun myötä, ketkä siihen tahtovat osallistua. Toivottavasti mahdollisimman monet. Ja kun tahdotaan kehittää, voidaan kehittyäkin.

Tapani Kurttila

Lapua

Kommentoi