Lukijoilta: Täsmäiskuja

Jyväskylän yliopisto tuotti opetushallitukselle raportin yläkouluikäisistä koulupudokkaista. Määrä 4 000 hämmensi päätöksentekijöitä, vaan ei tarpeeksi. Toimenpiteitä ei ole näkynyt. On ollut muuta tähdellistä, kuten sen yliarvioimista, mikä merkitys 11:lla keväisellä koulupäivällä on lasten kehitykselle, ihmisarvolle ja mille kaikelle.

En sano tästä ihmiskokeesta enempää, sillä onhan koulun tehtävä opettaa lapset olemaan muiden kanssa. Silloin parilla kaaosviikollakin on merkitystä.

Tein elämäntyöni erityisopetuksessa. Jäin sivuun 2010, jolloin moni hyvä käytäntö oli romuttumassa.

Päättäjät ovat vaihtuneet ja perspektiivi kannattaakin ulottaa lähivuosia edemmäksi: 10-luokat katosivat, erityisryhmät purettiin, tukiopetus ei kiinnostanut kateederin kummallakaan puolella, inkluusio teki omat särönsä ja keskiasteella riskinuorten seuranta hiipui. Samassa suhteessa pudokkaitten määrä on kasvanut.

Nyt puuhataan kaiken ratkaisuna koko ikäluokalle oppivelvollisuuden pidennystä.

Vanhat täsmäiskut antaisivat kuitenkin suuremman tehon ja pienemmällä panoksella. Eri kouluilla on omia keinojaan, monet toimivia. Mahdollinen pudokas ei voi jäädä kotiin nukkumaan, vaan hänet herätetään elämään.

Hän ei ole koululle pelkästään kosmeettinen haitta, vaan henkilöön käyvää puuttumista tarvitseva oppivelvollinen.

Opettajat ovat alistuneet liikaa. Koulun pitää ulospäin näyttää hyvältä.

Se antaa muille liikaa valtuuksia. On sponsoria, ulkopuolista asiantuntijaa, aktiivista vanhempaa, mediajulkisuus, erilaisten ideologien pommitus.

Kasvatus on käsitteenä hauras. Parhaiten näin sen toimivan, kun liki anarkian vallassa ollut yläaste tuunattiin 80-luvulla kouluksi.

Opettajien kohdalla ei oleellista ollut, että he menivät ajoissa tunnille ja hallitsivat aineensa, vaan että he puuttuivat käytökseen. Se ei ollut jonkun muun homma.

Vanhempien päähän iskostettiin, että juuri he vastaavat vapaa-ajasta ja luottavat kouluasioissa kouluun.

Lapsille osoitettiin, että mitä aikuiset yhdessä sopivat, se toteutuu. Tänään neuvotellaan monesta asiasta, mistä koulun ei tarvitsisi neuvotella. Että pientä saneerausta vaatii. Pari ryhdikästä askelta taaksepäin.

Jarmo Lintala

Seinäjoki

Kommentoi