Lukijoilta: Tehdään Suomesta maailman lapsiystävällisin maa

Toukokuussa sanoin RKP:n puoluekokouksessa, että Suomen pitäisi olla maailman lapsiystävällisin maa. Aihe on edelleen mitä ajankohtaisin. Tarvitsemme lisää lapsia Suomeen ja siksi Suomesta tulisi tehdä maailman paras paikka perustaa perhe.

Lasten hyvinvointi ja oikeudet ovat meidän aikuisten vastuu. Erityisesti yksinhuoltajaperheet kuuluvat niihin lapsiperheisiin, joiden taloudellinen tilanne on kaikkein heikoin. Tällä hetkellä yksinhuoltajakorotuksen määrä (53,30 euroa kuukaudessa/lapsi) vähennetään suoraan yksinhuoltajalle maksettavasta toimeentulotuesta.

On epäoikeudenmukaista, että juuri yksinhuoltajat monessa tapauksessa menettävät lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen. Siksi meidän mielestä näiden kahden tuen yhteys toisiinsa tulee poistaa.

Lapsiystävällisyyden saavuttamiseksi myös perhepolitiikka kaipaa kokonaisuudistusta.

Maailma on muuttunut ja perhepolitiikan pitäisi luoda paremmat edellytykset perheen ja työn yhteensovittamiselle. Haluamme helpottaa lapsiperheiden arkea ja antaa enemmän valinnanmahdollisuuksia.

Lastaan hoitava mies ei pitäisi olla harvinaisuus, katukuvassa saisi mielellään näkyä yhtä paljon pieniä lapsiaan hoitavia miehiä kuin naisiakin.

Meidän on korkea aika uudistaa perhevapaita. RKP:n ehdottama 6+6+6 -malli antaa molemmille vanhemmille oikeuden yhteen kuuden kuukauden ansiosidonnaiseen perhevapaaseen ja kolmannen jakson perhe saa jakaa joustavasti keskenään.

Jos molemmat vanhemmat käyttävät oikeuttaan perhevapaisiin täysmääräisesti, kasvaa ansiosidonnainen perhevapaa 18 kuukauteen.

Ilahduttavaa on kuitenkin se, että työmarkkinajärjestöillä, niin työntekijä- kuin työnantajapuolella on tahto tehdä perhevapaauudistus. Samalla ne voisivat mielestäni ajaa kunnianhimoisempaa uudistusta.

Perhevapauudistusta ei tule nähdä pelkkänä työllisyyttä parantavana toimenpiteenä, vaan ennen kaikkea lapsiperheiden arkea parantavana uudistuksena. Me RKP:ssä ajattelemme, että perhevapaauudistus saa myös maksaa, jotta siitä tulee hyvä.

RKP:n perhepoliittiseen uudistukseen kuuluu myös panostukset varhaiskasvatukseen.

Kaikilla kolme vuotta täyttäneillä lapsilla pitäisi olla oikeus neljään tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Tiedämme, että varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia lasten oppimiseen ja sosiaalisiin taitoihin aina teini-ikään asti. Siksi onkin valitettavaa, että Sipilän hallitus päätti rajata päivähoito-oikeutta.

Kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, riippumatta perheen tilanteesta tai asuinkunnasta.

Tasa-arvoinen koulutus on osa Suomen menestystarinaa.

Lapsiystävälliseen Suomeen kuuluu olennaisena osana yhdenvertainen mahdollisuus onnistuneeseen koulunkäyntiin. Valitettavasti tämä hallituskausi on koulutuksen kannalta ollut kaikkea muuta kuin onnistunut.

Pääministeri Sipilä esitti äskettäin, että ammatilliseen koulutukseen pitäisi saada 1 000 uutta opettajaa ja ohjaaja. Miksi pääministeripuolue keskusta on tehnyt päinvastaista politiikkaa tällä vaalikaudella?

Koulutus kaipaa määrätietoisia tekoja ensi hallitukselta. Seuraavat eduskuntavaalit tulevat olemaan koulutusvaalit.

RKP:n puoluejohtaja ja kansanedustaja Pietarsaaresta

Kommentoi