Lukijoilta: Tekeillä Suomen paras hyvinvointialue – Pohjanmaan hyky?

Muutos on mahdollisuus, käytetään siis tämä tilaisuus parhaalla mahdollisella tavalla.

Uutisotsikoiden mukaan terveydenhuollon henkilökunta ei voi hyvin, hoitajat ja lääkärit ovat ylikuormittuneita. Potilaat puolestaan tuskailevat hoitoon pääsyn vaikeutta, jonot ovat pitkät. Vallitseva pandemiatilanne ei ole ainoa syyllinen tähän tilanteeseen, ongelma on ollut olemassa jo ennen pandemiaa, vaikkakin korona on vienyt resursseja tilannetta pahentaen.

Terveydenhuollossa työskentelee hoitajien ja lääkärien lisäksi muitakin ammattilaisia, joiden huoli työpaikoistaan ei kuitenkaan ole ylittänyt uutiskynnystä. Tukipalveluihin kuuluu monia ammattiryhmiä, esimerkiksi osastonsihteerit, jotka räätälöidyllä koulutuksella ja selkeällä työnjaolla voisivat nykyistä paremmin toimia hoitajien ja lääkärien apuna.

Vuosikymmenten ajan osastonsihteerien koulutusta on yritetty kehittää, mutta jostain syystä asia ei ole edennyt. Ehkäpä aika olisi nyt kypsä tällekin uudistukselle.

Webinaarissa 27.8.2021 Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kertoi, että esimerkiksi lääketieteen ja hoitotyön johtaja tarvitsee substanssiosaamista. Tukipalveluissa tällaista osaamista ei ole huomioitu, sihteereillä ei ole koskaan ollut oman alansa osaajaa johtajana.

Näitä osaajia ei liioin kouluteta missään, eihän ole yhtenäistä peruskoulutustakaan.

Tukipalvelut on pirstaleinen joukko mm. toimisto-, ruoka-, siivous- ja kiinteistöammattilaisia. Tämän ryhmän selkeyttäminen toisi esiin monenlaista osaamista ja asiantuntemusta, ryhmän mukaan ottaminen yhdeksi terveydenhuollon tukijalaksi lääkärien ja hoitajien rinnalle tasaisi työkuormaa, lisäisi työhyvinvointia ja parantaisi palvelun laatua.

Jokainen ammattilainen saisi tehdä työtä, johon on kouluttautunut, ja tuntisi olevansa osa tärkeää kokonaisuutta: potilaan hoitoa.

Jokaisen ammattikunnan osaamisen hyödyntäminen tuottaisi myös säästöjä, työaikaa ei kuluisi turhaan perehtymiseen ja opetteluun. Palkkaerojakin ammattiryhmien välillä on, kallispalkkaista ammattilaista ei työllistettäisi kaikkiin työtehtäviin.

Marina Kinnunen esiintyi webinaarissa hyvin yhteistyöhaluisena ollen sitä mieltä, että ryhmistä poissulkeminen ei edistä yhteistyötä. Näin ollen Pohjanmaan hyky vaikuttaa syntyvän hyvältä pohjalta. Uudistetaan avarakatseisesti kaikkien ammattilaisten voimin.

Pohjanmaan aluetoimikunta

puheenjohtaja Minna Leppäkorpi (Tehy), Kim Back (METO), Maarit Boij (Pro), Riitta Franssila (Pro), Harri Haapala (Pro), Toni Korkiala (Tehy), Jaakko Kosonen (Tehy), Tarja Mäkitalo (Jyty), Tiina Ojala (SuPer), Sini Toiviainen (SuPer)

Kommentoi