Lukijoilta: Tekniikka ja tutkimus ovat Suomen menestystekijät

Pohjanmaan alueella on tehty viime vuosina mittavia panostuksia uuteen tekniseen osaamiseen ja kehitykseen. Esimerkkeinä toimivat investoinnit akkutekniikkaan ja toisaalta esimerkiksi tuotekehitykseen. Tämä on juuri se malli, jolla Suomen tulee tulevaisuuteen suunnata.

Suomen talouden menestys on rakentunut kahdelle kivijalalle. Toinen näistä on tekniikka ja tekninen osaaminen, jota on ylläpidetty laadukkaalla insinöörikoulutuksella. Toinen on panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Menestys ei kuitenkaan voi jatkua, jos näihin ei edelleen investoida. Suomi on tutkimuspanostuksissaan tippunut maailman kärjestä keskitason alapuolelle. Uusia tuotteita, tuotantoa ja sitä kautta hyvinvointia ei synny, jos tki-panostuksia ei tehdä.

Pohjanmaan insinöörijärjestöt katsovat, että nyt on aika lopettaa juhlapuheet ja aloittaa määrätietoinen lisääminen sektorin rahoituksessa. Enempää tiekarttoja ei tarvita, tarvitaan konkreettisia tekoja.

Laadukas insinöörikoulutus on myös turvattava. Tämä tapahtuu turvaamalla laadukas rahoitus opetukselle ja toisaalta se, että koulutukseen hakeutuu ja valitaan motivoituneita opiskelijoita, joilla on perusedellytykset kunnossa.

Matemaattisten aineiden opetukseen pitää panostaa, opetuksen laatua nostaa sekä asettaa koulutuksen sisäänottomäärät kestävälle tasolle.

Seppo Pihlaja

varapuheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry.

Hannu Toivonen

puheenjohtaja

Merenkurkun Insinöörit ry.

Pasi Herronen

puheenjohtaja

Kokkolan seudun Insinöörit ry.

Kommentoi