Lukijoilta: Terapiatakuu ja Suupohja-yhteistyö

Kansalaisaloite terapiatakuusta on saapunut eduskunnan käsiteltäväksi. Terapiatakuulla tarkoitetaan, että apua tarvitsevat pääsisivät nopeammin mielenterveyspalveluiden piiriin. Takuun avulla Suomeen rakennettaisiin tehokas mielenterveyshoidon perustaso, ja madallettaisiin kynnystä pyytää ja saada apua. Kansalaisaloite tuo esiin erittäin tärkeän asian ja toivon että aloite voidaan hyväksyä.

Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä kansanterveyshaaste. Joka toinen ihminen kokee mielenterveyden häiriön elämänsä aikana. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma.

Mielenterveyden ongelmat ovat usein ylisukupolvisia – 60 prosenttia masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu alle 25-vuotiaana. Sairastumisella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ja johtaa usein opintojen keskeyttämiseen, työelämän poissaoloihin tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.

OECD:n vuoden 2018 arvion mukaan heikentyneen mielenterveyden vuosikustannukset ovat Suomelle 11 miljardia euroa. On erittäin tärkeää, että puutumme ongelmiin aikaisessa vaiheessa. Tästä hyötyvät kaikki. Se, että mielenterveyden ongelmista kärsivät saavat nopeasti apua vähentää inhimillistä kärsimystä, palauttaa työ- ja opiskelukykyä, edistää parempia ihmissuhteita ja lasten hyvinvointia, vähentää yhteiskunnallisia ongelmia ja tuottaa säästöjä.

Itse osallistun ja edistän aktiivisesti mielenterveyttä koskevia asioita eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan kautta.

Keskustelimme täysistunnossa taannoin opposition vaihtoehtobudjeteista. Perussuomalaiset ovat, kuten ehkä oli odotettua, rakentaneet budjettinsa leikkaamalla maahanmuutosta ja kehitysavusta. Heidän budjettinsa muistuttaa enemmän poliittista toivelistaa kuin toteuttamiskelpoista budjettia.

Kahden suurimman oppositioryhmän vaihtoehtobudjeteista kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on vakavammin otettava ja painottaa kuten odotettua työllisyysvaikutuksia.

Kokoomuksen radikaalien ehdotus on poistaa eläkkeiden kertyminen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Tämä lisäisi eläkeläisköyhyyttä tulevaisuudessa eikä mielestäni ole kestävä ratkaisu.

Emme tällä hetkellä tiedä toteutuuko Närpiön ja Kaskisten kuntaliitos. Tilanteesta huolimatta Suupohjan seudun välistä yhteistyötä tulisi vahvistaa, esimerkiksi koskien työvoiman liikkuvuutta.

Kun taannoin pidin puheen Teuvan Yrittäjien yrittäjäjuhlassa, painotin sitä, ettemme saa antaa kieli- ja maakuntarajojen haitata tätä yhteistyötä.

Tapasin viime viikolla myös Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen ja Kaskisten sataman, aiheena oli Suupohjan rata. Rata on erittäin tärkeä koko seudulle ja oli ilahduttavaa kuulla, että liikennemäärä on kasvussa. Meidän tulee nyt yhdessä laatia kokonaisvaltaisempi strategia, jolla rataa voitaisiin kehittää.

RKP:n kansanedustaja Närpiöstä

Kommentoi