Lukijoilta: Terhi Kaira piispaksi

Näemmekö tulevaisuuden uhkana vai mahdollisuutena? Kirkon on tasapainoiltava pysyvyyden ja muutoksen jännitteessä etsien uudenlaista tapaa olla ja toimia. Lamaantuminen ja pysähtyminen ajavat kirkon marginaaliin.

Murroksen keskellä johtajan rooli korostuu. Tarvitsemme piispan, joka on perillä kirkon työstä, hallinnosta ja perinteistä – ja jolla on rohkeutta johtaa hiippakuntaa kohti tuntematonta.

Pohtiessamme Lapuan hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelua totesimme, että hiippakuntamme ei kaipaa takertumista vanhaan vaan näkemyksellistä johtajuutta uusien mahdollisuuksien äärellä. Kutsuimme ehdokkaaksi hiippakuntadekaani, teologian tohtori Terhi Kairan. Iloitsemme, että harkinnan jälkeen Terhi otti ehdokkuuden luottavaisesti vastaan.

Terhi tunnetaan syvällisenä teologina ja valoisana, helposti lähestyttävänä ihmisenä. Terhillä on lahja innostaa ja rohkaista. Hän on selkeä ja vaikuttava viestijä. Hänen unelmanaan on kutsuva, kuunteleva ja vastuullinen kirkko. Terhi haluaa murtaa mielikuvat vanhakantaisesta ja värittömästä kirkosta.

Terhi on työskennellyt uskonnon ja psykologian opettajana sekä järjestö- ja seurakuntapappina, johtanut erilaisia kirkon yhteisiä kehittämishankkeita Kirkkohallituksessa ja toiminut kansliapäällikön erityisavustajana.

Hiippakuntadekaanina Terhi on tuonut raikasta, uudentyyppistä osaamista Lapuan hiippakunnan seurakuntien tukemiseen. Työskentely kirkolliskokouksen talousvaliokunnan valiokuntasihteerinä ja lukuisissa kirkon kehittämiseen liittyvissä asiantuntijaryhmissä on avannut hänelle näköalapaikan kokonaiskirkon toimintaan ja talouteen.

Terhin asiantuntemus ulottuu laajalle: kirkon oppiin, elämään, hallintoon, rakenteisiin, lainsäädäntöön sekä erilaisiin kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin. Hänellä on vahvat verkostot sekä kirkon sisällä että suhteessa yhteistyötahoihin. Terhi on perehtynyt myös suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kirkon yhteinen Ovet auki -strategia syntyi Terhin johdolla. Kirkossa tulevaisuus voidaan ottaa vastaan vain ovet avoinna. Kirkon on oltava valmiina kohtaamaan maailma muutoksineen ja etsimään yhteistä hyvää. Sanoma Kristuksesta kuuluu kaikille. Raikkaiden tuulten on päästävä puhaltamaan.

Tällä hetkellä yli 130 vaalissa äänioikeutettua on ilmaissut kannatuksensa hiippakuntadekaani Terhi Kairan valinnalle Lapuan hiippakunnan seuraavaksi piispaksi. Terhin johdolla hiippakunta kulkisi rohkeasti ja luottavaisesti tulevaisuutta kohti.

Heikki Tynkkynen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Jyväskylä

Lotta Endtbacka

kirkkoherra, Pietarsaari

Tiina Keinänen

kappalainen, Vaasa

Tuulia Kuntsi

KM, apulaisrehtori, Jyväskylä

Timo Kässi

agrologi, maanviljelijä, Uurainen

Markku Orsila

perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja, kirkolliskokousedustaja Seinäjoki

Sirpa Rintala

työllisyysasiantuntija, Ilmajoki

Karita von Gross

kappalainen vs., Laukaa

Seppo Wuolio

rovasti, aluekappalainen, Jyväskylä

Ilmari Ylä-Autio

varatuomari, kirkolliskokousedustaja, Seinäjoki

Kommentoi