Lukijoilta: Terveydenhuollon maksuihin ja ylivelkaantuneille helpotuksia

Ilkka-Pohjalainen (24.11.) nostaa esiin tärkeän asian: ulosotossa on ennätysmäärä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja. Erityisesti Sipilän hallituksen aikana sote-palveluiden asiakasmaksuja on korotettu poliittisilla päätöksillä. Ulosottoon vireille tulleiden tapausten määrä on kaksinkertaistunut 9 vuodessa. Suunta on erittäin huolestuttava ja inhimillisesti sietämätön.

Jokaisella tulee olla mahdollisuus hakeutua sosiaali- ja terveyspalveluihin ilman pelkoa oman talouden romahtamisesta. Siksi Marinin hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaista. Maksut pienenevät noin miljoonalla suomalaisella. Myös ylivelkaantuneiden tilannetta helpotetaan.

On tärkeää, että kukaan ei joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Jo nykyisellään voimassa olevan asiakasmaksulain mukaan maksu pitää jättää perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä.

Kuten Ilkka-Pohjalaisen uutisesta kävi ilmi, tämä ei toteudu. Siksi uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden.

Uudistuksessa laajennetaan myös maksuttomuutta ja kohtuullistetaan maksuja. Hoitajavastaanotot ja mielenterveyspalvelut tulevat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa, eikä alaikäisiltä enää peritä maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta. Lisäksi laajennetaan tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta. Maksuttomina säilyvät samat palvelut, jotka ovat nykyisinkin maksuttomia, kuten terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit.

Asiakaspalvelumaksujen suuri määrä kasaantuu usein heille, joiden taloudellinen tilanne on muutenkin heikko. Erityisesti heille on suuri apu siitä, että hallitus laajentaa maksukattoon sisältyvien palveluiden määrää. Kun maksukatto, eli asiakasmaksujen enimmäismäärä kalenterivuoden aikana ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.

Hallituksen esityksessä maksukattoa laajennetaan koskemaan muun muassa suun terveydenhuoltoa, terapiaa ja tilapäistä kotisairaanhoitoa. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Asiakasmaksulakiesitystä käsitellään eduskunnassa parhaillaan, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Parhaillaan valmistellaan muutoksia myös ylivelkaantuneiden asemaan. Siihen liittyvät tavoitteet jaetaan harvinaisen laajasti eduskunnassa yli puoluerajojen. Maksuhäiriömerkintöjen säilyttäminen katkaistaan velan hoitamiseen, velkaneuvonnan resursseja parannetaan ja sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko maassa. Myös ulosoton suojaosan korottamista selvitetään parhaillaan.

Suomalaiset maksavat korkeita omavastuumaksuja terveydenhuollosta. Tämä vähentää hoitoon hakeutumista, mikä johtaa monien sairauksien ja vaivojen pahenemiseen, mikä vaatii myöhemmin raskaampaa ja kalliimpaa hoitoa. Siksi perusterveydenhuoltoon hakeutumista on myös taloudellisesti järkevää helpottaa.

Matias Mäkynen (sd.)

kansanedustaja

Vaasa

Kommentoi